IvkaSO
16.08.13,00:46
Chcela by som sa opýtať či mi vie niekto poradiť, či mi na krajskom súde poskytnú kópiu účtovnej závierku mnou vybranej firmy, ak to potrebujem k diplomovej práce. Ak áno, aký je za to prípadny poplatok?
Andrej13
16.08.13,18:12
Neviem presne aký je poplatok, ale áno na súde ti vydajú účtovnú závierku. A ešte si pozri toto než pôjdeš na súd: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/search
avalik
16.08.13,18:28
Krajsky sud si tieto listiny neposkytne - Obchodne registre - zbierky listin su pri Okresnych sudoch BAI, BB, NR, KE, PO, TN, TT, ZA

§ 12
(1) Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy.

(5) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. O vydanie kópie uloženej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa odseku 10 do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku.

b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej 1,50 eura,
c) za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami 0,33 eura,