Parana
18.08.13,15:48
Ahoj, viem je tu veľa podobných odkazov a otázok na túto tému, mám trochu špecifickejší a neviem si dať rady...
Súd rozhodol takto :
Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi čiastku 595,02 eur spolu s 9% úrokom z omeškania z tejto čiastky ročne od 12.4.2009 do zaplatenia, to všetko v mesačných splátkach po 100 eur splatných vždy ku koncu mesiaca, s účinnosťou od mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku...
rozsudok nadobudol platnosť 19.12.2012
Platby :
27.1.2013 - 100e
25.2.2013 - 100e
25.3.2013 - 100e
26.4.2013 - 100e
21.5.2013 - 100e
7.6.2013 - 100e
24.7.2013 - 100e

vie niekto zistiť koľko im mám ešte poslať ?
Ja som počítal takto :
12.4.2009 - 12.4.2010 = 53,55
12.4.2010 - 12.4.2011 = 53,55
12.4.2011 - 12.4.2012 = 53,55
12.4.2012 - 12.4.2013 = 26,55
spolu 187,20 eur na úrokoch?
Vďaka za vysvetlenie