Romanka09
20.08.13,13:33
Dobrý deň , poprosila by som o Váš názor ako by ste riešili nasledovnu situácii.
Zahraničná osoba má na SR organizačnú zložku , táto však nespĺňa kritéria stálej prevádzkárne ( nemá stálosť ) a preto je registrovaná zahraničná osoba podľa § 5. Právnik vykonal právnu službu týkajucej sa organizačnej zložky ( ktorá však nie je prevádzkárnou z pohladu DPH ) , je platiteľ DPH,ale teraz nevieme či má fakturovat na zahraničnu osobu u na IČ DPH české , ked je miesto dodania v zahraničí alebo na S R IČ DPH . Prosím poraďte. Miesto dodania je podla § 15 odst. 1 ?
cejo
22.08.13,16:13
Vzhľadom na to, že služa je dodaná pre zahraničnú osobu a táto nemá stálu prevádzkareň na Slovensku, určil by som miesto dodania podľa § 15 ods. 1 - čiže fa bude bez DPH s prenosom daňovej povinnosti.