Romie
20.08.13,21:28
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to s pracovným pomerov v letných mesiacoch? Uzavrela som prac. pomer na dobu určitú (na august) a teraz neviem, či mi tým nezanikol nárok na rodinné prídavky. Na sociálne tvrdia, že tento nárok zaniká uvedením toho, že je to "dohoda o pracovnej činnosti". Znamená to to isté ako "pracovný pomer"? Dostaneme rodinné prídavky za august?
Ďalej: zmluvu mám uvedenú od 31.7. Dostanem prídavky aj za júl?
avalik
20.08.13,21:42
rodinne pridavky na teba alebo na tvoje dieta?
veronikasad
20.08.13,22:34
Nastupuješ do I. ročníka VŠ ?
veronikasad
20.08.13,22:36
Ak si študentom I. ročníka VŠ platí

(4) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
....

(6) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie

a) uvedené v odseku 4 písm. a) alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,