windyman
21.08.13,09:51
Dobry deň.
Čim viac čítam, tým mám v tom väčší chaos...

Ak zruším živnosť 31.12.2013 - môžem si uplatniť odpisy majetku / auto,stroje /za cely rok 2013 v plnej výške ?

Ak preruším živnosť na 6 mesiacov :
od 1.10.2013 do 31.3.2014 - odpis si môžem uplatniť v celej výške / činnost som obnovil do lehoty na podanie dan.priznania
od 1.11.2013 do 30.4.2014 - odpis žiadny=0 ,neobnovil som živnosť do lehoty na pod.daň. priznania...

ďakujem za vyjadrenie
veronikasad
21.08.13,10:14
Ak prerušíš živnosť k 31.10.2013, nemôžeš si uplatniť v JU žiadny daňový odpis za rok 2013..
Úprava základu dane ku dňu podania DP sa uplatňuje len pri nespotrebovaných zásobách a pohladávkach.