Adam Ate Apple
21.08.13,13:05
Dobrý deň,
Momentálne sa venujem bakalárskej práci, v ktorej mám hodnotiť interné predpisy pre vedenie účtovníctva vo vybranom podniku. Mám však trochu problém s hľadaním literatúry na túto tému, kedže väčšina textov sa tejto téme venuje veľmi okrajovo. Rád by som dostal preto odporúčania na nejaké internetové odkazy použiteľné vo VŠ práci prípadne názvy publikácií aj s autormi.... ďakujem