EKO-HAUS
22.08.13,10:38
V roku 2013 som zdedil ornú pôdu po rodičoch. (vlastnili ju od roku 1970). Pozemok som následne predal. Bude príjem z predaja tohto pozemku oslobodený od dane z príjmu.
KEJKA
24.08.13,12:53
áno