ekonom1
22.08.13,10:53
Kúpili sme plastovú nádrž na naftu v objeme 7000 L v hodnote nad 1700 €.
Chcem ju teda zaradiť do majetku ale mám problém. Našla som si podľa klasifikácie produkcie že je to kód 22.23.13, lenže v majetku také zaradenie nemám. Je tam v 1 odps.skupine 22.29 ostatné - ale to mi nesedí podľa podbrobného opisu a potom v 2 odp.skupine 22.23.2 - plastová stavba to nie je.
Prosím poradte mi. Ja by som to dala do 2 odp.skupiny ale váham.


Ďakujem.
Tweety
22.08.13,10:55
I. OS Ostatné výrobky z plastov
ekonom1
22.08.13,13:02
Ďakujem.
Stefan2005
22.08.13,13:41
... celá tankovacia jednotka je iba plastová nádrž?
jej osadenie si nevyžadovalo nejaké terénne úpravy, zachytné vane, výdajné stojany a podobne ????

... treba si preveriť, či neplatí toto (čísla jkpov sú síce zmenené, ale obsah nie):

"Spoločnosť uviedla do užívania čerpaciu stanicu pohonných látok. Zariadenia, ktoré tvoria technologickú časť stavby, aj napriek ich
pevnému spojeniu so stavbou sú v zmysle čl. 1 bod 2 citovaného pokynu samostatne odpisovaným majetkom v 2. a 3. odpisovej skupine. Budovy, prístupové komunikácie a prípojky čerpacej stanice sa odpisujú v 3. a 4. odpisovej skupine.

Technologickú časť čerpacej stanice pohonných látok tvoria:

nádrže, cisterny, kontajnery, zásobníky nad 300 l zatriedené do kódu Klasifikácie produkcie (KP) 28.21.11 – odpisované v 3. odpisovej skupine,
čerpadlá na kvapaliny a čerpadlá s meracím zariadením na čerpanie pohonných látok zatriedené do kódu KP 29. 12. 21 – odpisované v 2. odpisovanej skupine,"

citované zo: http://www.pp.sk/6486/Nehnutelnost-v-zakone-o-dani-z-prijmov_A-DUPP29437.aspx
ekonom1
22.08.13,13:48
Nie. Hocikedy sa dá preniesť. Má MC BOX a kľúče. To je všetko.
ekonom1
22.08.13,13:50
JAJA11
22.08.13,14:04
Ja by som to zaradila do 2. odpisovej skupiny ako ostatný hmotný majetok inde nezaradený.... tá 1.odpisová skupina sa mi nezdá, nakolľko tam spadajú plastové výrobky 22.29 a tá nádrž je 22.23.....
Stefan2005
22.08.13,14:28
... nemám čas sa s tým podrobne zaoberať, ale na obyčajnú plastovú nádobu v prvej OS mi to tiež prichádza divné
JAJA11
22.08.13,14:34
myslím, že tá 3 odpisová skupina by to tiež nemala byť, nie je to pevne spojené... myslím, že v prílohe nenájdeme takú skupinu, ku ktorej by sa to dalo priradiť a tým pádom zostáva tá 2. odpisová skupina - inde nezaradený majetok.....
Stefan2005
22.08.13,15:12
... veď tam píšu, že napriek tomu, že je to pevne spojené... tak je to technologická časť; takže ak to nie je pevne spojené, už to nie je technologická časť?
ekonom1
11.09.13,09:20
Ďakujem. Už v tom mám jasno. Tiež sa mi páči tá 2.odpisová skupina.
PBEA
13.05.14,13:58
Môžem sa spýtať kam ste to dali, pretože sme presne tú istú aj my kúpili a tiež rozmýšlam kam to zaradiť je to 22.23.13 a nikam podľa nového to nepasuje, ale pasuje mi to dať do 2. odpisovej skupiny. Ďakujem