zuzkadzugi
22.08.13,10:57
Prosím Vás,
firma má hospodársky rok 8/2012-7/2013. Zamestnáva ľudí od 1/2013, ktorí majú pravdaže plný nárok na dovolenku za celý rok 2013. Keďže ale firma ukončuje hodpodársky rok k 31.7.2013, rezervu na dovolenky musí vyrátať pomerne k 7/2013, t.j. plný nárok 20 dní, tak k 7/13 je z účtovného hľadiska nárok 12 dní. Zamestnanca ale pravdaže nezaujíma, že firma má hospodársky rok a čerpá si dovolenku počas roka 2013 z plného nároku. A tu mám problém, zamestnanec vyčerpal za obdobie 1-7/2013 15 dní dovolenky. Z účtovného hľadiska mi to vychádza akoby prečerpal 3 dni dovolenky k 7/13, takže by som o to mala ponížiť náklady 521,524 a dať na 381 nakoľko ide o časť dovolenky ktorá pripadá na účtovné obdobie po 8/13. Aký máte prosím na to názor. Ešte som sa nestretla s účtovaním miezd a odvodov na 381, ale logicky mi to tak vychádza. Firma by nemala mať v nákladoch mzdu za dovolenku, ktorá pripadá na iné účtovné obdobie. Budem veľmi vďačná za každý názor.
Orsz
30.08.13,19:31
V takom prípade ak zamestnanec k 31.7.2013 "prečerpá" nárok na dovolenku - nie je to problém, nepočíta sa tam už žiadna rezerva, proste sa na to neprihliada, a rezerva sa tvorí len na zamestnancov, ktorí tento nárok v rámci hospodárskeho roku nevyčerpali. V prípade hospod.roku sa teda žiadne prečerpanie neberie do úvahy, nakoľko problematika miezd je čisto záležitosťou kalendárneho roka.