uctoeva
22.08.13,11:44
Slovenský plátca DPH vykonáva stavebné práce na nehnuteľnosti v Rakúsku ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ZoDPH ,z toho dôvodu neuvádza dodanie služby podľa § 16 odst.1 ZoDPH v daňovom priznaní ani v súhrnom výkaze.
Tento obrat vstupuje do obratovej podmienky pre určenie zdaňovacieho obdobia?
Sarlotka
22.08.13,12:11
podla mna nie

222/2004 § ods 9
Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.