anka-s
22.08.13,13:08
Ahojte, prosím o radu: firma, platitel DPH, v 02/2013 vystavil faktúru do Izraela na služby (provízia). Fa bola uvedená v priznaní DPH. Teraz pri urgovaní úhrady zistili, že firma z Izraela je v nútenej správe a faktúru na 99,99% neuhradia. Keďže už teraz vieme, že pohľadávka je nedobytná, majiteľ by chcel túto faktúru stornovať - je to možné? Prípadne môžeme vystaviť dobropis? Alebo ako správne vyriešiť túto situáciu. Nechcú zdaňovať výnos, keď vedia, že aj tak časom táto pohľadávka by išla do nákladov. Ďakujem.
lianett
01.09.13,20:47
Nemœžeš faktúru stornovať. Službu ste predsa poskytli a navyše neviete povedať, či Vám faktú ru predsa len, hoci aspoň čiastočne neuhradia. V zmysle zásady opatrnosti účtujem opravnú položku k pohľadávke (parag.18 postupov účtovania) 547 Md/391 Dal.Ak úplne zanikne dœvod účtovať o opravnej položke potom 391 Md/547 DAL a trvale upustím od jej vymáhania, účtujem odpis pohľadávky 546 Md/311 DAL.