mariel
22.08.13,17:04
Potrebovala by som poradiť v súvislosti s penále, ktoré mi vyrubila sociálna poisťovňa za roky 2004-2008.
Poistné za uvedené obdobie som uhradila ešte v roku 2008.
V roku 2010 som sa bola informovať v sociálnej poisťovni, či mám všetko uhradené, aby sa na mňa vzťahoval generálny pardon. Bolo mi povedané, že mám všetko uhradené.
V r. 2011 som potrebovala potvrdenie pre banku, že nemám žiadny dlh v sociálnej poisťovni, a vtedy mi pracovníčka povedala, že ešte dlžím 17,17 eur na príspevkoch pre úrad práce. Na moju otázku, ako je to možné, že ešte mám neuhradenú nejakú starú sumu mi povedala, že si prepojili nejaké systémy a tak sa tam ešte objavila takáto dlžná suma. Túto sumu som zaplatila.
Teraz mi prišlo rozhodnutie zo sociálnej poisťovne, že kvôli tejto neuhradenej sume 17,17 eur, mi vyrubujú penále vo výške 1333 eur, keďže sa na mňa nevzťahuje generálny pardon.
Prosím o radu, ako sa dá brániť voči takému vysokému penále, kvôli sume 17 eur, o ktorej nevedeli ani v Sociálnej poisťovni.
(Podotýkam, že dlh na poistnom sa mi vyšplhal kvôli tomu, že mám neuhradené pohľadávky, ktoré sa nepodarili vymôcť ani v exekúcii, a ja ako oprávnená som musela zaplatiť nemalú sumu exekútorovi, keďže od povinného nič nevymohol.)
lianett
22.08.13,17:24
Suma penále sa mi zdá byť neúmerne vysoká, pokiaľ sa vzťahuje len na neuhradenú sumu 17,17 €; ak by bola táto čiastka aj nedoplatená suma na poistnom od 01.01.2004 a uhradená by bola v r.2011 ako píšeš, tak pri penále 0,05% za každý deň omeškania by k tejto sume /1.333€/ prísť nemohli.Poslali ti podklad, ako to vyrátali? Ja by som určite podala písomne námietku voči rozhodnutiu SP.
mariel
22.08.13,17:28
Penále je vyrátané zo všetkých súm , ktoré som uhradila v roku 2008 za roky 2004-2008, keďže mi oznámili, že sa na mňa nevzťahuje generálny pardon, kvôli tej jednej nezaplatenej sume.
mariel
22.08.13,17:31
Ešte dopĺňam, že by som pochopila, keby mi vyrátali penále len z tej sumy 17 eur, to by som zaplatila a nemala by som s tým problém.
lianett
22.08.13,18:15
Aha, takže oni vlastne kvôli tým 17,17€ nedoplatku, ktorý bol zaplatený až po 30.04.2010 dokedy platil generálny pardon, vyrúbili penále na všetky oneskorené platby, aj keď boli zaplatené najneskôr do toho 30.04.2010.

Mne sa stal podobný prípad, vyrúbili mi tiež penále spätne od r.2004 až po 09.2012 a pre jeden nedoplatok, ktorý bol uhradený tiež po tomto termíne /30.04.2010/ mi neuznali moju námietku. Mala som menšie penále, len okolo 100€, ale námietku som zaslala do 15 dní od rozhodnutia SP a na ten generálny pardon som sa odvolala písomne. Síce to neuznali, ale nové rozhodnutie prišlo až po pol roku. Takže som získala aspoň čas.
Monika Kováčová
28.08.13,09:47
Je to tak, stalo sa to aj mne. Chyba bola, že ste nepýtali v 4/2010 Potvrdenie o tom, že SP neeviduje žiadne pohľadávky za obdobie pred 1.1.2010 ku dňu 30.4.2010. Existuje ešte možnosť, že niekedy v minulosti ste platili nejaké penále... toto by vám teoreticky mohlo byť preúčtované na nedoplatok na poistnom pre úrad práce...
mariel
29.08.13,01:25
Prosím o spresnenie Vášej odpovede v časti "Existuje ešte možnosť, že niekedy v minulosti....."
Táto možnosť, by mohla pre mňa znamenať niečo pozitívne?
Tých 17,17 eur mal byť nedoplatok poistného (alebo penále) pre Úrad práce, čiže sa netýkal poistného v Sociálnej poisťovni.
Potvrdenie som si žiaľ nepýtala, ale nevšimla som si, že by niekomu dávali potvrdenia, a to tam bolo vtedy dosť ľudí, ktorí zisťovali, či sú dlžní Soc.poisťovni, aby si mohli uplatniť gen.pardon.