vieraatr
23.08.13,09:36
Prosím o vyjadrenie názoru na účtovanie postúpeného leasingu.
SRO odkúpila od leasingovej spoločnosti osobný automobil v júni 2013, faktúra
na základe kúpno-predajnej zmluvy na sumu 3000,- EUR. Poplatok za prevod úverovej zmluvy vo výške 260,-€. Splátkový kalendár vystavený 27.6.2013 na splátky od 11./2010 , aktuálny stav na prevádzanej zmluve: počet splátok k 13.6.2013 =32.Mesačná splátka 554,32€ /istina+úrok/. Zákonná a havarijná poistka nie je súčasťou splátkového kalendára/nájomca uzatvoril a zaplatil/.
Účtovanie odkúpenie vozidla:
18.6.2013 - 3000,-€
042/474 - 2500,-€
343/474- 500,-€
Zaplatená 4.7.2013 - úhrada 474/221 - 3000,-€
Faktúra za prevod 27.6.2013- 260,-€/nie je DPH/
042/474-260,-€
Zaplatená 7.7.2013-úhrada 474/221-260,-€
Splátkový kalendár 16x554,32€
Istina:8487,39€ 042/474
Úrok:381,73€ 562/474
Automobil prepísaný na sro 16.7.2013
1.splátka zo splátkového kalendára zaplatená 4.7.2013 vo výške 554,32€
istina 509,99€,úrok 44,33€ -

Zaradenie automobilu do dlhodobého majetku:11247,39€ 022/042
Odpisy: 15x702,96
1x702,99
Môže to byť takto?
Ďakujem za názory