Elys
23.08.13,17:08
Mám živnosť - poskytnutie náhradného vozidla, nie som plátcom DPH. Auto si objednala poisťovňa z Prahy a mal by som im fakturovať. Auto som pristavil v meste môjho bydliska , na Slovensku a klietovi - Slovákovi.
Vzťahuje sa na moju živnosť Zákon o DPH 222/2004 Z.z. - §16 odst.(2) Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov........tie slová - spočívajúcej v poskytnutí -, nie som si istý, či sa to týka aj mojej živnosti. Auto by mal mať klient ma 28 dní, nie viac. Neoplatí sa mi prihlásiť sa za plátcu DPH. Pomôž mi, prosím, rýchlo, ďakujem, Elys.
a_je_to
23.08.13,23:37
Podľa opisu vyzerá, že ten § 16/2 sa vzťahuje v tom zmysle, že miesto plnenia je v SR a nie je službou podľa § 15/1, ktorá by zaväzovala k povinnosti registrovať sa pre daň podľa § 7a. Vo faktúre by malo byť uvedené, že nie si registrovaný pre DPH. Aj miesto dodania - sídlo tvojej prevádzky. Nech aj druhá strana má v tom jasno.
Elys
26.08.13,09:03
Myslíš, že sa mi oplatí ísť na živn. úrad a založiť si novú živnosť - poskytnutie krátkodobého a dlhodobého nájmu dopravných prostriedkov? - to je hra na slovíčka- Ak vieš niečo špecifické, čo musí byť k tejto živnosti, napíš mi. Elys.