JAJA11
27.08.13,10:48
živnostník chce zakúpiť automobil v zahraničí, na živnosť od súkromnej osoby, ktorá požaduje platbu v hotovosti....
ako by ste to riešili?
avalik
27.08.13,10:52
Príklad č. 28
Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar v Maďarsku v sume 5 200 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území Maďarska.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, lebo sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.
Tweety
27.08.13,10:52
No, zrejme tam neplatí náš zákon o obmedzení...., takže by som zaplatila.
joseph0307
27.08.13,11:08
Ja by som taktiež zaplatil. V zahraniční sa nevzťahuje náš zákon.