Evita M
28.08.13,10:20
Ak má nezisková organizácia viacej pobočiek s odvodenou právnou subjektivitou je povinná viesť v každej PU zvlášť ? Majú spoločné IČO aj DIČ, ale každá samostatne hospodári. Momentálne sa vedie PU len v hlavnej pobočke a na konci kalendárneho roka sa len zrátajú čísla na jednotlivých účtoch na základe excelovských tabuliek, ktoré si vedú pobočky len pre svoju informáciu. Je to správny postup ? Nemá sa viesť účtovníctvo vo všetkých pobočkách ? Prosím poraďte ak ste sa s tým niekto stretli :-(. Ďakujem