AdrianaA
28.08.13,13:11
Môžem ako poberateľ rodičovského príspevku vykonať prácu na základe zmluvy o dielo. Konkrétne je to účtovná závierka 2013. Pre mňa to bude príložitostná práca. Živnosť som ukončila pred 20 mesiacmi. Chcem sa vyhnúť dani, odovodom a registrácie v SP a ZP. Cena za prácu bude 1300,- EUR.