kajab
28.08.13,15:46
Prosím o radu. Dodávateľ nám vystavil súhrnnú faktúru za dodanie tovaru za mesiac podľa § 75. Tovar bol dodaný v dňoch 21.08.2013, 26.08., 27.08. a 28.08.2013. Uviedol dátum vzniku daňovej povinnosti faktúry = dátum 1. dodávky v mesiaci, tzn. 21.08.2013. Je to správne? Neviem nájsť v zákone ako by to malo byť. Ja si myslím, že by to malo byť 28.08.2013. Ďakujem
Tweety
28.08.13,16:20
Áno, myslíš si dobre. Ale je to v rámci jedného mesiaca, takže to nie je až taká chyba.
Adiks
30.08.13,12:09
Prepáčte, ale ani jedna z Vás nemá pravdu, § 75 zákona o DPH, ktorý hovorí o súhrnnej faktúre jasne hovorí, že súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, čo v spojení s § 73 zákona o DPH dáva jasnú odpoveď na tvoju otázku. V prípade súhrnnej faktúry dodávateľovi vzniká daňová povinnosť posledný deň kalendárneho mesiaca, t.j. v tomto prípade 31.8.2013 a tento dátum mal byť uvedený na faktúre ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Bolo by tomu tak aj vtedy, ak by Vám bol tovar dodaný v danom mesiaci štyrikrát hneď na začiatku mesiaca, napr. 1.8.2013, 2.8.2013,6.8.2013 a 7.8.2013, dodávateľovi by vznikla daňová povinnosť až 31.8.2013.
kajab
02.09.13,08:46
Ja viem, že fa má byť vystavená do 15 dní. Pýtala som sa na na dátum vzniku daňovej povinnosti. Ja si tiež myslím, že by tam mal byť dátum 31.08.2013, ale v drehej firme majú predpis, že tam musí byť dátum 1. dodávky v mesiaci.
Letko
23.01.14,12:47
Od 2. 6. do 2. 7. 2013 si odberateľ – iná spoločnosť – nakupovala naftu – každý deň určitý počet litrov od tuzemskej zdaniteľnej osoby. Je možné vystaviť faktúru s dátumom dodania 2. 7. 2013?
Odpoveď:
Dodanie nafty je v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tovarom. Daňová povinnosť v takomto prípade vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona dňom dodania tovaru, za ktorý sa považuje deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. V súlade s § 70 ods. 1 zákona platiteľ môže vyhotoviť za viac ako samostatných dodaní tovaru, resp. viac platieb prijatých pred dodaním tovaru súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Vychádzajúc zo spomínaného ustanovenia, platiteľ dane v konkrétnom prípade vystaví jednu faktúru s dátumom dodania 30. 6. a druhú faktúru s dátumom 2. 7. 2013 – tak ako bolo v otázke uvedené.
http://www.epi.sk/odborny-clanok/itemid/332535

Takže podľa toho by som uviedol dátum 28. 8. 2013