Monita
29.08.13,13:52
Klientka mi bežne dodáva pokladničné doklady za obdobie, za ktoré už bolo podané DP z DPH. Tvrdí, že ak mi doklad konateľ dá až vtedy, mám doklad nahodiť do kvartálu, ktorý nie je ešte uzavretý. Napríklad za 6 ty mesiac mi prinesie doklad v ôsmom mesiaci - chce zaradiť do ôsmeho mesiaca a samozrejme uplatniť DPh. Nikdy som to tak nerobila, ale ona tvrdí, že je to ok, a že preháňam. Mám podpísanú zodpovednosť za vedenie účta a je mi to prosti srsti. Podľa mňa doklad, ktorý je zaplatený v 6 tom platí do DPH v za daný mesiac ( nie že nájdem po 1/2 roku doklad a len dolož. Podľa mňa treba založiť do aktuálneho obdobia a podať opravné. Čo si myslíte vy?
tictac7
29.08.13,14:01
riaď sa zákon o DPH - konkrétne § 51 ods. 2
Monita
29.08.13,14:30
podľa mňa u faktúr je to ok. ale pri platbe v hotovosti, to spadá, keď som doklad obdržal. a obdržal ju priamo pri kúpe v obchode nie? a to bolo predsa v 6 tom mesiaci.
tictac7
29.08.13,15:01
a ten ods. si si aj prečítala? "Platiteľ vykoná dopočítanie dane....najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo...." Ja tam nič o povinnosti uplatniť odpočet v období, kedy som doklad obdržala nevidím....
kn-alka
29.08.13,15:04
Zákon o DPH
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.


§ 71
Faktúra

(1) Na účely tohto zákona
a) faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,


Aj pokladničný doklad je považovaný za faktúru, pretože obsahuje všetky náležitosti podľa zákona.
DPH z pokladničných dokladov môžeš odpočítať tak isto ako z došlých faktúr kedykoľvek do konca roka.
U nás to prešlo aj kontrolou, nebol problém.
Monita
29.08.13,16:00
díky. moc.
Monita
29.08.13,16:05
čítala : ) a to je fakt, to ani ja. asi nás v škole dobre neučili :)
tictac7
30.08.13,08:50
prečo by Ťa v škole dobre neučili? Zákon nie je statický, zákon treba sledovať neustále, neustále sa mení....
naty-ka
30.08.13,09:01
dik, táto téma aj mňa usmernila :)
Monita
02.09.13,11:15
iste, díky za pripomenutie :-)