Diamant
16.03.06,17:46
Dobrý večer všetkým, čo sa trápia ako ja.
Dostali sme bezplatné vzorky materiálu a dodávateľská firma z Talianska nám vyfakturovala ich 20% DPH .Vychádzala zo sumy 2.232,- EUR, tú ale nechce aby sme jej zaplatili, chce len 446,40 EUR. Môžem to zaúčtovať ako DPH na vstupe? Oni tvrdia, že na vzorky musia dať pri dodaní aj do iného štátu DPH. A my , že by sme si ju mohli uplatniť na vstupe. Je to možné?
Ďakujem za názor.:cool:
KEJKA
16.03.06,17:56
jedine si to vyžiadať v Taliansku. Ale v SR môžeš odpočítať en SK_DPH.
Jana Acsová
16.03.06,18:21
Nerozumiem veľmi postupu Talianov ... javí sa mi to, akoby to považovali za bezodplatné dodanie na iný účel ako podnikanie. A to podľa môjho názoru dodanie vzoriek nie je.

Talianska daň by pre vás v čase naúčtovania bola nákladom. A tak ako uvádza Lida, je možné si žiadať jej vrátenie v Taliansku (v závislosti od limitu, ktorý je stanovený v ich zákone) a zrejme aj v závislosti od správnosti nafakturovanej dane.
ALBO
16.03.06,20:25
Dobrý večer všetkým, čo sa trápia ako ja.
Dostali sme bezplatné vzorky materiálu a dodávateľská firma z Talianska nám vyfakturovala ich 20% DPH .Vychádzala zo sumy 2.232,- EUR, tú ale nechce aby sme jej zaplatili, chce len 446,40 EUR. Môžem to zaúčtovať ako DPH na vstupe? Oni tvrdia, že na vzorky musia dať pri dodaní aj do iného štátu DPH. A my , že by sme si ju mohli uplatniť na vstupe. Je to možné?
Ďakujem za názor.:cool: Mne to pripadá ako bezodplatné dodanie . Veď vtedy musí predsa dodávateľ odviesť DPH. No a u nich sa asi dodanie vzoriek zdaňuje (nie ako u nás ,že nie je predmetom dane). No a nie je to možné považovať za oslobodené dodanie (§43) ani nadobudnutie, lebo nejde o dodanie za protihodnotu a teda daň sa neprenáša ale je povinný ju odviesť ten talian. Keby sme to robili my v našej Fy tak by sme tú daň nepýtali od taliana, ale by sme ju uhradili a zaúčtovali ako náklad, pripoč.. No ale talian to na seba nechcel prebrať a preto vás tou daňou zaťažil. Máte náklad ale keď vám to taliani nevrátia tak tiež pripoč. Podľa mňa.
Jana Acsová
16.03.06,20:55
Máte náklad ale keď vám to taliani nevrátia tak tiež pripoč. Podľa mňa.V zmysle usmernenia DRSR týkajúceho sa účtovania DPH iného ČŠ ktoré vyšlo by sa nejednalo o pripočítateľnú položku.
Jana Acsová
16.03.06,20:56
Mne to nepripadá ako bezodplatné dodanie, nakoľko cena vzoriek by podľa môjho názoru mala byť zohľadnená v predajnej cene tovaru ... Teda ak hovoríme o vzorkách v pravom zmysle slova.
ALBO
16.03.06,21:11
V zmysle usmernenia DRSR týkajúceho sa účtovania DPH iného ČŠ ktoré vyšlo by sa nejednalo o pripočítateľnú položku. No , neviem, či je to presne to isté ako keď sa napr. v EU ubytujem. To je jasné, že to môžem dať do nákladov. Viedlo ma k tomu záveru to, že keď ja darujem niekomu niečo na Slovensku a chcem aby mi zaplatil daň, tak si to asi on nebude môcť dať do nákladov. Ale istotu nemám.
Jana Acsová
17.03.06,09:54
No , neviem, či je to presne to isté ako keď sa napr. v EU ubytujem. To je jasné, že to môžem dať do nákladov. Viedlo ma k tomu záveru to, že keď ja darujem niekomu niečo na Slovensku a chcem aby mi zaplatil daň, tak si to asi on nebude môcť dať do nákladov. Ale istotu nemám.Vzorky nie sú podľa môjho názoru darom ... ale materiálom, ktorý podnikateľ používa k prezentácii, vyskúšaniu tovaru a pod. Ani na Slovensku sa vzorky nepovažujú za dary ... alebo aspoň by sa nemali. Vzorky nie sú dodaním tovaru za iným účelom ako podnikanie. Vzorky slúžia na oboznámenie sa s tovarom a teda súvisia podľa môjho názoru s podnikateľskou činnosťou. Bez vyskúšania, prezentácie atď. sa dnes dá predať máločo ... možnože už len "mačka vo vreci" .-)
Diamant
17.03.06,10:14
Áno, ide o materiál na odskúšanie. Takže 2 možnosti? Žiadať dph na talianskom daňovom úrade a u nás ju zaúčtovať na 548? VĎAKA
Jana Acsová
17.03.06,16:23
Áno, ide o materiál na odskúšanie. Takže 2 možnosti? Žiadať dph na talianskom daňovom úrade a u nás ju zaúčtovať na 548? VĎAKANa uvedenom účte účtujete v oboch prípadoch. Aj v prípade, že budete žiadať daň v Taliansku, aj v prípade, že ju žiadať nebudete.