Michal220
12.09.13,17:29
Potrebujem najsť jeden objekt, teda na jednom územi sa nachádza tank z 2 svet.vojny v bažine. Už ho hľadalo xy ľudi no žiaľ nič, ale vie sa o nom že tam niekde je. Tak ma napadlo že či sa dá aby lietadlo pomocou sondy ten tank našlo. Existuje nejaka sonda na to? tak ako existuje termovízia.
buchač
12.09.13,18:12
Určite áno ....no mne sa to osobne nechce hľadať ...

Ale inak ???
Opýtam sa na výšku financií , ktorou disponuješ , nakoľko takéto vecičky nie sú lacný špás .....

DOPLNENIE :

Druhá svetová vojna, zima, -25 stupňov.
Na tanku sa roztrhne pás. Posádka sa ho snaží opraviť, chlapi sa drú už poriadne dve hodiny.
V tom sa zjaví biela pani, víla, ladných tvarov, pristúpi k nim a pýta sa:
"Chlapci, čo to tu robíte?"
"Roztrhol sa nám pás a snažíme sa stým niečo spraviť, lebo sa nemôžeme pohnúť ďalej. Yebeme sa tu s tým už dve hodiny a nie a nie to spraviť."
"Chlapci, a nechcete naozaj poriadnu yebačku?" pýta sa víla.
Chlapi sa na seba pozrú, nadržaní sú teda riadne, všetci súhlasne teda prikývnu, plní očakávania: "ÁNO, áno áno!"

Víla teda kývla čarovnou paličkou a prevrátila im tank do priekopy.
Michal220
12.09.13,20:07
pokusim sa na to zohnať investora, a koľko mysliš že by to mohlo stať?
buchač
12.09.13,20:14
VEĽA .......už len samotné lietadlo niečo obnáša ...

Východiskové slová do vyhľadávača ..." metal detecting the aircraft " ....

Zvyšok už musíš sám ......
pavol54
12.09.13,20:33
Pokiaľ nie je ten tank utopený v kurskej oblasti teda kurskej magnetickej anomálii tak ti musí stačiť na taký kus obyčajná minohľadačka a to keby ucítila tak bude jačať ako besná. tank nie je päťkorunáčka. to za prvé . za druhé ak by si ho aj našiel tak ti to je prd platné lebo ho nemáš šancu vytiahnuť lebo obyčajné(ťažké) zapadnutie tanku teda ľahne na brucho, vyžaduje vyprošťovaciu silu rovnajúcu sa trojnásobku hmotnosti zapadnutého tanku(tank má hmotnosť 30 ton ťažná sila musí uviesť do pohybu 100 ton) a ešte musíš použiť koeficient podľa dĺžky lana teda vzdialenosti medzi vyprošťujúcim a vyprošťovaným. Ale ja mám niekde na povale tank vo vežovom postavení.
Michal220
12.09.13,20:42
ja mam detektor,,,ale viem o com hovorim,,,ta oblasť je veľka skoro ako slovensky raj,,,
bodliak
12.09.13,20:48
vlado 33
13.09.13,09:59
Načo by ti ten tank bol ? Si archeológ? Alebo v ňom sedel tvoj dedo? Aj keby si ho našiel, potrebuješ povolenia na vykopanie a premiestnenie národného kultúrneho dedičstva štátu, ktoré ti nikto nedá. To nie je granát ktorý si vložíš do tašky. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/172885-hladaci-pokladov-nicia-pamiatky-pred-ocami-bezmocnych-vedcov/
Braňo
13.09.13,10:15
pokiaľ by si ho aj našiel a na svoje náklady vytiahol, neznamená, že by bol Tvoj. Musel by si ho odovzdať štátu a možno by si dostal nejaké nálezné. Nálezné sa pohybuje vo výške 10-15% z ceny.
Michal220
13.09.13,15:41
na čo by mi bol? no proste mam tužbu najsť niečo take, je to niečo ako môj sen, že mi nikto neda povolenie, tak tomu neverim,,a aj keby, najdem spôsob ako ho vytiahnuť, je veľa súkromných zberateľov čo by to s veľkou radosťou vytiahli.
A inak neviem čo tu riešite, keď otázka bola položena inak..
julysak
13.09.13,16:11
Počul som že naštartovať motor na stíhačke = 3000 Sk
vlado 33
13.09.13,17:26
Prečo si nevykopeš svoju prababku aby videla aký si chudák? Páči sa ti hrabať v cudzích hroboch? Čo keď je tam niekto pochovaný a jeho rodina si to nepraje? Začni sa venovať niečomu čo má zmysel!
marjankaj
13.09.13,17:30
To o akom cudzom hrobe hovoríš:eek: Čo tam do toho pletieš babku?
vlado 33
13.09.13,17:39
Píšem o tom, že niekto sa nevie zmestiť do kože a silou mocou chce niečo čo mu nepatrí!
marjankaj
13.09.13,17:48
A kto niečo také tvrdil? On iba chce nájsť tank. Komu bude patriť, bude riešiť potom.
Aj Titanik hľadali mnohí a bolo to legálne.
Načo také poznámky?
vlado 33
13.09.13,17:57
A hľadá ho preto aby ho označil? Pod povrchom kde stojíte sa nachádza tank? To berem a vidí sa mi to OK
marjankaj
13.09.13,18:33
A kto to má vedieť čo urobí? To sa máme na každého pozerať ako na potenciálneho vraha? Veď zabiť dokáže každý(napríklad aj taká Varholíková)
Veď ho ani nemusí nájsť. A rozkopať celú oblasť sa tak isto nechystá.
Aký zákon porušuje?
Kdejakí "investori" zo zahraničia tu kopú a hľadajú zlato alebo urán a to je OK.
vlado 33
13.09.13,19:41
Asi si nečítala príspevok! Ten človek chce protizákonne odkryť artefakty za zberateľským účelom. A nemá zábrany ani v tom, že v tom tanku môže niekto byť pochovaný.
julysak
13.09.13,20:20
Šak ked máš takú túžbu (a čas na sprostosty)
- zeber papír a ceruzu
- na mape porob také rovnobežky 10 metrov od seba severojužným smerom, aby sa ti dobre kompasuvalo
na 1 km šírky ich máš 100
- keby bola oblasť napríklad 30x30 km
- máš ich 3000
- spolu 90000 km
- pri rýchlosti v bačirine 1,5 km/ hod
- máš 60000 hodín
- keby si chodil iba cez weekendy (14 hod hľadať / 8 spať / 2 jesť )
- máš to za 76 rokov
- teraz máš 14
- takže ako 90 ročný veterán ho máš naisto

A keby sa ti to zdalo dlho, začni teóriou, že najlepší tréning pre futbalistov je v tých bažinách

keby ti každý weekend prišli iba 2 dedinské kluby (a keby len po takých 19 hráčov)

- máš to za 2 roky :D
marjankaj
13.09.13,20:31
Protizákonne?:eek: Aký paragraf porušil? Uveď a vieš.
Ako vieš je je tam niekto pochovaný?
Ako vieš, že tam je nejaký tank?
Nejaký tank je "kultúrne" dedičstvo?
vlado 33
13.09.13,20:43
Nie, kulúrne dedičstvo budeš ty! A ešte 500 000 rómov
marjankaj
13.09.13,21:09
Takže nevieš odpovedať? To som si mohol myslieť. Demokrat jeden :rolleyes:
julysak
13.09.13,21:15
A demokrat je už aj nadávka ?????????????? :D
marjankaj
13.09.13,21:22
No ja som slušný :cool:
A rád si nechám vysvetliť, ak niečo neviem.
avalik
13.09.13,21:31
49/2002 Z. z.Zákon o ochrane pamiatkového fondu

§ 2

Základné pojmy(3) Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu.

(5) Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

§ 36

Archeologický výskum (1) Archeologický výskum na účely tohto zákona je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
(2) Archeologický výskum je oprávnený vykonávať archeologický ústav; iná právnická osoba iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.

§ 39
(6) Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách, ako aj nepovolený zber, premiestňovanie hnuteľných nálezov, ich neoprávnená držba a vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú. Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia oprávnenými právnickými osobami podľa § 36 ods. 2 sa nepovažujú za nepovolený výskum.
§ 40
Nálezy (1) Nález na účely tohto zákona je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde výskumom, pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby.
(2) Ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jej nájdení.
(3) Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
(4) O nálezoch, ktoré sa nájdu počas stavby, platia osobitné predpisy.37) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890405)
(5) Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy, ak sa archeologický nález našiel nimi vykonávaným archeologickým výskumom. V ostatných prípadoch je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, a to od prijatia výskumnej dokumentácie krajským pamiatkovým úradom podľa § 39 ods. 9 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890220).

(6) Hnuteľné nálezy sa chránia podľa osobitných predpisov.15) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890372) Nehnuteľné nálezy, ich súbory a archeologické náleziská možno na základe ich pamiatkovej hodnoty vyhlásiť za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny.


§ 42
Priestupky (1) Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
...
b) nesplní oznamovaciu povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona,
...
h) nenakladá s nálezom podľa tohto zákona.
...

j) nezabezpečí realizovanie pamiatkového výskumu podľa rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,
k) vykonáva bez rozhodnutia výkopy a výskumy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach alebo archeologických náleziskách, vyhľadáva archeologické nálezy a vykonáva ich zber,

(2) Za priestupok podľa odseku 1 môže krajský pamiatkový úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 eur. Krajský pamiatkový úrad pokutu zvýši až na dvojnásobok, ak ide o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. V prípade, ak nedošlo k náprave, pokutu možno uložiť aj opakovane.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)

§ 43
Iné správne delikty (1) Krajský pamiatkový úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, pokutu
a) od 100 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) až e) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890256),
b) od 200 eur do 400 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. f) až i) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890266),
c) od 300 eur do 1 000 000 eur, ak sa dopustí protiprávneho konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. j) až o) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49#f5890274).
marjankaj
13.09.13,23:17
Valika ešte že si to Vladkovi našla. ;)

Takže podľa §40 ods. 1k sa zadávateľ dopustil priestupku a mal by dostať pokutu minimálne 300 €.

Teda on ten tank hľadal, ale nenašiel. A teraz ho chce nájsť pomocou lietadla.

Navrhujem to oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu, aby konal.
avalik
13.09.13,23:25
KPU ma aktivne citat poradu :D ... + doplnila som odpoved (priestupky)
marjankaj
13.09.13,23:37
No dobre. Ale nie je to trochu blbý zákon? Ako má KPU dokázať, že niekto hľadá archeologický nález? To nikto nemôže nič hľadať? Napríklad svoju peňaženku, ak ju tam stratil? Alebo nikto nemôže pozerať google maps? Vraj niekto pomocou google maps objavil nejaké staré stavby v džungli. U nás by zrejme dostal pokutu.
marjankaj
13.09.13,23:47
Takže občanovi MOŽE dať pokutu až do 200000 € prípadne 400000 €.
Ak by občan však mal živnostenský list, tak by MUSEL dostať pokutu od 300 € do 1000000 €. :eek:
avalik
13.09.13,23:50
ak nieco najdes mas to oznamit na KPU alebo obci ... este som doplnila § 39
marjankaj
14.09.13,00:04
No o tom nemusíme ani hovoriť. Veď zatiaľ nič nenašiel. Takže nič nespáchal.:--- Teda predpokladám, že to "niečo" je archeologický nález. Napríklad taký "podpapiernik" zrejme nahlasovať netreba. :---
avalik
14.09.13,00:18
zatial nie, ale uz si hlada lietadlo ... tak som tu dala § aby vedel, kolko ho to bude stat ... lebo nizsie pise, ze ide hladat investora, tak nech ma komplexny prehlad o sume, ktoru bude potrebovat ;)
marjankaj
14.09.13,01:09
Ale vieš, že právnici dokážu s tými paragrafmi pekne zakrútiť.(viď napríklad prípad Varholíková).
Keď si zoberiem konkrétne tento.

k) vykonáva bez rozhodnutia výkopy a výskumy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach alebo archeologických náleziskách, vyhľadáva archeologické nálezy a vykonáva ich zber,

tak z tohto vyberiem poslednú časť:

vyhľadáva archeologické nálezy a vykonáva ich zber,

a zdá sa, že aby bola naplnená skutková podstata musia byť splnené obidve podmienky.
Teda aj vyhľadávanie a aj zber..
Teda ak ten tank aj nájde ale nedá si ho do "ruksaku" alebo do "košíka" tak podľa toho ustanovenia nebude sankcionovaný.

Snáď mu niekto neuveril, že si ten tank odvezie?
A ak by sa tak stalo, tak potom môžu nasledovať sankcie.
viktorviktor
15.09.13,15:29
prehľadaj močiar meter za metrom s GPS (nie záhoráckym) za pomoci tyče.
Ako chlapci sme hľadali tank, tiež všetci hovorili, že tam je, chceli sme odovzdať najviac železa, zobrali sme krompáče, rýle, kopali a našli, nie tank, len kryt nad tankovým pásom /blatník/, aspoň niečo, prajem ti aby to nebol len tankový pás
buchač
17.09.13,09:13
...doplnenie príspevku
avalik
17.09.13,10:38
nooo, Indeed sa dnes opat realizuje? ... k teme nic ale neuzitocne rozdava :) ... Indeed, ved porad ty nieco uzitocne ;)
AB-IMPEX
21.09.13,17:19
Obávam sa, že ak je ten tank hlboko (v bahne) - nepomôže Ti ani minohľadačka ani sonar. Potrebuješ zariadenie ktoré dokáže extrémne malé rozdiely v magnetizme zaznamenať. EXTRÉMNE malé. Zmapovať celú oblasť takým zariadením, no a potom podľa výsledkov kopať. Ale či tam bude tank alebo iba malý kúsok železa (silne magnetický) to zistíš až keď to vykopeš. Hodne šťastia. Právnu stránku neriešim - to je iný problém.
Michal220
15.10.13,18:29
???.
To je snaď cudzí hrob? kto osadil kríž nad tím miestom? Ten tank-symbol udalostí ktoré sa tam stali, bude uctený vtedy keď sa vytiahne a skončí v muzeu a nie zabudnutý v bahne. Ak su v ňom mŕtvy vojaci, tak budú pochovany tak ako sa patrí a nie zabudnutý niekde v bažine.
V Rusku, sa volá jedno miesto "udolie smrti" kde zomrelo tisíce vojakov, a čo sa s nimi stalo? ľudia ich začali vykopávať aby im sa snimi uctivo rozlučili a dali im vlastnú rakvu s ktorou ich pochovali.
korela
17.10.13,00:21
Michal220
08.11.13,21:38
Ruský veterán z 2. svetovej vojny našiel tank, v ktorom prežil vojnu., http://www.dobrenoviny.sk/c/19924/15-emotivnych-fotografii-ktore-treba-vidiet