pp2601
21.10.13,18:16
Chce sa spytat na jednu vec. Na kolko listkov ma zamestnanec ked odrobi 12h? Pracujem v dvojzmennej prevadzke. V ten den nebola zabezpecena ani strava...mal by som dostat dva stravne lisky ci ako to je?
avalik
21.10.13,18:20
§ 152
Stravovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
pp2601
21.10.13,18:23
Cize je narok na dva stravne listky?
avalik
21.10.13,18:26
nie, narok je len na jeden, druhy ti zamestnavatel moze dat ale nemusi
Ľaľa
21.10.13,18:38
súhlasím s avalik, na dva lístky by bol nárok len v tom prípade, ak by to bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve
Mila123
21.10.13,18:59
stačí aj interný predpis spoločnosti....