lenka397
20.03.06,15:28
Ahojte, dlho som nič neodpisovala. Boli nejaké zmeny alebo stále platia sadzby pre 1. rok 14,2 a pre ďalšie 28,6? Čo všetko je vo vstupnej cene auta? Je to suma aj s DPH? A čo spracovateľský poplatok pri lízingu? Auto je 1. odpis. skupina, že? Ďakujem.
Tweety
20.03.06,15:33
Ahojte, dlho som nič neodpisovala. Boli nejaké zmeny alebo stále platia sadzby pre 1. rok 14,2 a pre ďalšie 28,6? Čo všetko je vo vstupnej cene auta? Je to suma aj s DPH? A čo spracovateľský poplatok pri lízingu? Auto je 1. odpis. skupina, že? Ďakujem. Toto už neplatí. Skús pozrieť Zákon o DzP 595/2003 § 25,26,27. Tu by to bolo na dlhé písanie.
lenka397
20.03.06,15:46
Díky a ako sa odpisuje pri lízingu? Kto mi poradí? Vstupná cena auta je
331 000 Sk. Prosííím, pomôžte. Už som zúfalá.

Už som to našla v zákone.
Tweety
20.03.06,15:48
Díky a ako sa odpisuje pri lízingu? Kto mi poradí? Vstupná cena auta je
331 000 Sk. Prosííím, pomôžte. Už som zúfalá. Auto zaradíš do odpisovej skupiny 1. Budeš ho rovnomerne odpisovať po celú dobu lízingu. Pri lízingu sa pri odpisovaní riadiš § 26 (8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu 1). Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej :place w:st="on">sumy:place> dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu.
lenka397
20.03.06,15:57
ďakujem veľmi pekne. Už to študujem v zákone.