sara
20.03.06,16:08
Prosím Vás, živnostník /zároveň je i zamestnanec, takže mal zrážané preddavky na daň/ má podľa daňového priznania nedoplatok na dani 10,- Sk. Má povinnosť zaplatiť aj takúto malú sumu, alebo sa platí až od nejakej väčšej sumy? Ďakujem za odpoveď.
Tweety
20.03.06,16:11
Prosím Vás, živnostník /zároveň je i zamestnanec, takže mal zrážané preddavky na daň/ má podľa daňového priznania nedoplatok na dani 10,- Sk. Má povinnosť zaplatiť aj takúto malú sumu, alebo sa platí až od nejakej väčšej sumy? Ďakujem za odpoveď. Nedoplatok do 100.- neplatí, ale ak by chcel venovať 2 % zo svojej dane, musí nedoplatok vyrovnať.
KEJKA
20.03.06,18:57
nemusí, aj ked platil preddavky?
Jarino
20.03.06,19:34
Ak mu vyšla v daňovom priznaní daň na úhradu na r. 99 = 10 Sk, to musí zaplatiť. Len v prípade, že by mu vyšla daňová povinnosť v r. 87 = menej ako 500,- Sk, to by nemusel zaplatiť.
va1ke
20.03.06,19:48
skús aj tu
http://www.porada.sk/t20973-dp-fo-typ-b--nedoplatok-6-sk.html
evina
20.03.06,20:21
Často sa pri otázkach tohto typu zamieňajú pojmy daň, nedoplatok na dani, daň k úhrade...a potom vznikajú problémy s dorovnávaním dane.

§ 46

Minimálna výška dane
Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ktorého za zdaňovacie obdobie nepresiahnu takéto príjmy 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a/.

Červený text je platný až od 1.1.2006

Z uvedeného vyplýva, že daňovník,ktorý podáva DP typu B a na riadku 88 mu vyjde daňová povinnosť menej ako 500 SK tak ju neplatí.
Ak mu v riadku 88 vyjde DP viac ako 500 SK a na riadku 99 = daň na úhradu vyjde 1 SK musí ju doplatiť. /daň mal viac ako 500 SK/.

O zrazení, resp. nezrazení nedoplatku 100 Sk a menej môžeme hovoriť v súvislosti s ročným zúčtovaním teda zamestnancov za podmienok stanovených v § 38, ale zadávateľ otázky hovorí o podávaní DP typu B.

Záver: 10 SK je FO povinná uhradiť, ak na riadku 88 má DP vyššiu ako 500 SK, boli jej zrážané preddavky na daň z príjmu podľa § 5 /a to boli/, ako aj zrážaná daň podľa § 43 a uplatňuje si DB .