Lubomir1
20.03.06,22:16
Sestre vyplňujem daňové priznanie (typ A FO) cez internet a narazil som na jeden problém, ktorý sa týky vyplnenia položky "Nárok na daňový bonus" riadok 54. Vpysujem tam sumu 7200 (podľa potvrdenia o zrazených preddavkov) a označí mi tú položku za správnu len v rozmezi od 9.600 do 10.200 Sk. Viete poradiť prečo, keď v tom potvrdení od zamestnávateľa je priznaný daňový bonus len 7.200 Sk?

Pracovala len 8 mesiacov a mali by jej vrátiť preddavok 2.139,- Sk.

V prípade záujmu posielam ako prílohu naskenované potvrdenie o zrazených preddavkov.

Ak má niekto záujem, posielam naskenované potrdenie o zrazených preddavkov.
kukučka
20.03.06,22:35
Sestre vyplňujem daňové priznanie (typ A FO) cez internet a narazil som na jeden problém, ktorý sa týky vyplnenia položky "Nárok na daňový bonus" riadok 54. Vpysujem tam sumu 7200 (podľa potvrdenia o zrazených preddavkov) a označí mi tú položku za správnu len v rozmezi od 9.600 do 10.200 Sk. Viete poradiť prečo, keď v tom potvrdení od zamestnávateľa je priznaný daňový bonus len 7.200 Sk?

Lebo to robíš zle.
Nárok na 3 deti je na r.54 15 000
a to čo mala vyplatené od zamestnávateľa dávaš do r. 56 7 200

r 57 7 800
r 58 7 800


Pracovala len 8 mesiacov a mali by jej vrátiť preddavok 2.139,- Sk.

Má nárok nielen na vrátenie dane, ale aj doplatenie daňového bonusu

V prípade záujmu posielam ako prílohu naskenované potvrdenie o zrazených preddavkov.

Ak má niekto záujem, posielam naskenované potrdenie o zrazených preddavkov.
Stiahni si demo verziu ALFY a DP FO a pôjde ti to ľahšie
Lubomir1
21.03.06,09:45
Ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa ešte spýtať na ten daňový bonus. Niekde som čítal, že na 1 dieťa je 4.800 ročne takže na 3 by mal byť 14.400. Platí to aj v prípade, že sestra mala príjem len 8 mesiacov?
JanoL
21.03.06,09:56
Z.z. 314/2005
6. § 52 sa dopĺňa odsekom 41, ktorý znie:
„(41) Za zdaňovacie obdobie roka 2005 si môže daňovník
uplatniť za podmienok ustanovených v § 33 daňový
bonus na vyživované dieťa v sume 5 000 Sk, pričom
za kalendárne mesiace január až august v sume
400 Sk mesačne a za kalendárne mesiace september
až december v sume 450 Sk mesačne.“.

Teda 5000.- na každé dieťa bez ohľadu na počet mesiacov zamestnania.
Antonia1
21.03.06,10:12
Súhlasím. Ale príjem musí byť vyšší za kalenadárny rok ako 39 600,-
miriza
22.03.06,08:51
Má niekto čas mi to skontrolovať. Daňové typu A zamestnankyňa našej firmy:
r. 35 102250
r. 36 87936
r. 42 87936
r. 43 14314
r. 44 2719
r. 53 2719
r. 54 5000/ jedno dieťa bonus poberal len 4 mesiace ostatné si nárokuje manžel/
r. 55 1119
r. 56 1600
r.57 3400
r. 58 3400
r. 61 4661
r. 63 1942
odkliknuté mám iba žiadosť o vrátenie preplatku, pretože ten zvyšný bonus si uplatňuje v daňovom priznaní manžel. Je to správne????
Lubomir1
22.03.06,09:15
Nemal by byť potom r. 54 od 1.600,- do 1.800,- (4. mesiace. 1. mes. je 400 až 450, podľa toho, ktorý mesiac to bolo)? Potom by sa zmenili aj niektoré nasledujúce riadky, podľa závislosti.
miriza
22.03.06,09:28
Daňový bonus bol za mesiace 3-6 v sume 1600. Môžeš sa mi na to pozrieť ešte raz
matafe
22.03.06,09:40
Ja by som zmenila riadky týkajúce sa DB a to nasledovne

r54 1600 ... nárok na DB má v podstate len za 4 mesiace (išlo o mesiace "zo začiatku roka" ... 4*400), pretože ak za ďalšie mesiace žiadal o DB manžel, manželka už nárok nemôže mať
r57 0
r58 0
miriza
22.03.06,09:42
išlo o mesiace 3-6
lucia77
22.03.06,19:14
preco by ma byt na riadku 58 7800?