štefánko
21.03.06,07:38
Odberateľ mi od r. 2003 nezaplatil 999,- Sk. Nedal som žalobu na súd. 31.7.2005 som ukončil živnosť. Pohľadávku vediem v majetku, č mám s tou pohľadávkou teraz urobiť?
KEJKA
21.03.06,22:08
do 1000 Sk si ju môžeš odpísať. Kedže nebola uhradená, nemal si príjem, tak to urobíš len formálen v zázanmoch - knihe faktúr.