rakayova
04.11.13,12:18
Ak je TPP a dohoda u jedného zamestnávateľa, pracovný čas sa počíta zvlášť alebo treba zrátať hodiny odpracované na TPP s dohodou?
Tweety
04.11.13,12:19
ÁNo, zvlášť.
mzdarka renca
04.11.13,12:31
vždy každý pracovnoprávny vzťah eviduješ osobitne, či už dochádzku, alebo vo výplate. Do socpoist sa vykazuje každý prac.právny vzťah osobitne, do ZP a daň ide v jednej sume.

Treba to nahrať do mzdového programu ako súbežný pracovný pomer.
rakayova
04.11.13,12:39
Mne sôr ide o to, že ak TPP je od 7.00 do 15.00 a od 15.00 ho chcem na dohodu, či môže pracovať len do 19.00 - čo by bolo 12 hodín, alebo aj viac.
veronikasad
04.11.13,12:50
Akú prácu bude vykonávať na dohodu (nemôže byť rovnaký ako na pracovnú zmluvu)? Aký druh dohody ste so zamestnancom uzatvorili ?
ivka70
04.11.13,12:55
Ja si myslim, ze plati, ze zamestnanec u jedneho zamestnavatela nesmie odpracovat viac ako 48 hodin tyzdenne priemerne. Aj ked ma viac zmluv.
rakayova
04.11.13,13:22
Na dohodu o vykonaní práce bude samozrejme robiť inú prácu ako na TPP.
veronikasad
04.11.13,13:33
Keďže ide o výkon práce u toho istého zamestnávatela, dovolím si upozorniť na nepretržitý odpočinok medzi dvomi smenami . Na DoVP môže odpracovať max. 350 hod. v kal. roku.

§ 92
Nepretržitý denný odpočinok
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.