PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Súvaha, VZaS a podpisyDada
21.03.06, 09:15
Kto sa podpisuje do kolónky "Podpisový záznam osobne zodpovednej za vedenie účtovníctva" v súvahe a vo výkaze ziskov a strát? Je to konateľ, či účtovník?

Tweety
21.03.06, 09:17
Kto sa podpisuje do kolónky "Podpisový záznam osobne zodpovednej za vedenie účtovníctva" v súvahe a vo výkaze ziskov a strát? Je to konateľ, či účtovník? Dávam tam seba, ako účtovníka, ekonóma...

Dada
21.03.06, 09:20
Nie je za účtovníctvo zodpovedný konateľ?

Tweety
21.03.06, 09:28
Nie je za účtovníctvo zodpovedný konateľ? Áno je, veď on sa aj podpíše do svojej kolónky. Ja spracovávam DP a účto firme v ktorej pracujem a je to takto už dosť dlho v pohode.

Dada
21.03.06, 09:30
Áno je, veď on sa aj podpíše do svojej kolónky. Ja spracovávam DP a účto firme v ktorej pracujem a je to takto už dosť dlho v pohode.

Je mi to jasné, len u nás sa dlhé roky podpisoval do uvedenej kolónky konateľ a tak zisťujem, či to má tak ozaj byť, či tam nemá byť účtovník.

Tweety
21.03.06, 09:32
Je mi to jasné, len u nás sa dlhé roky podpisoval do uvedenej kolónky konateľ a tak zisťujem, či to má tak ozaj byť, či tam nemá byť účtovník. Konateľ sa podpíše do svojej kolónky a účtovník do svojej.