Dada
21.03.06,08:15
Kto sa podpisuje do kolónky "Podpisový záznam osobne zodpovednej za vedenie účtovníctva" v súvahe a vo výkaze ziskov a strát? Je to konateľ, či účtovník?
Tweety
21.03.06,08:17
Kto sa podpisuje do kolónky "Podpisový záznam osobne zodpovednej za vedenie účtovníctva" v súvahe a vo výkaze ziskov a strát? Je to konateľ, či účtovník? Dávam tam seba, ako účtovníka, ekonóma...
Dada
21.03.06,08:20
Nie je za účtovníctvo zodpovedný konateľ?
Tweety
21.03.06,08:28
Nie je za účtovníctvo zodpovedný konateľ? Áno je, veď on sa aj podpíše do svojej kolónky. Ja spracovávam DP a účto firme v ktorej pracujem a je to takto už dosť dlho v pohode.
Dada
21.03.06,08:30
Áno je, veď on sa aj podpíše do svojej kolónky. Ja spracovávam DP a účto firme v ktorej pracujem a je to takto už dosť dlho v pohode.

Je mi to jasné, len u nás sa dlhé roky podpisoval do uvedenej kolónky konateľ a tak zisťujem, či to má tak ozaj byť, či tam nemá byť účtovník.
Tweety
21.03.06,08:32
Je mi to jasné, len u nás sa dlhé roky podpisoval do uvedenej kolónky konateľ a tak zisťujem, či to má tak ozaj byť, či tam nemá byť účtovník. Konateľ sa podpíše do svojej kolónky a účtovník do svojej.