Ivuchak
09.11.13,15:10
Prosím o radu. Spoločnosť vytvorila v minulom roku kapitálový fond z nevyplateného zisku. Tento rok jej vyradením zásob vznikla škoda, čím sa značne znížil hospodársky výsledok. Je možné uhradiť túto škodu z kapit.fondu ? Ak ano, ako zaúčtovať ?

Prosim nikto neporadi? Dá sa to?
a_je_to
09.11.13,19:20
.... dá sa to, ale .... To, že poškodené zásoby boli vyradené na škody /zápisom 549/112,132/ ešte neznamená, že ju treba aj nahradiť. Náhrada by bola ok, keby sa náhrada škody vymáhala voči tomu, kto ju zavinil ako iný subjekt. Tam by bol predpis pohľadávky, napr. 335, 378/648 a ten by iný subjekt uhradil. Ale vlastná firma uhradiť škodu sebe samej ... ? Z už zdanených peňazí ? ... nemá logiku. Okrem toho tie peniaze patria spoločníkom, ktorí čerpanie musia zápisnične schváliť. Ich čerpanie by mohlo byť považované za formu výplaty zisku na úhradu škody, ktorý podlieha odvodom do ZP, bez toho, aby ich spoločníci prijali ako svoj príjem.
Ivuchak
10.11.13,16:34
Ďakujem moc za odpoveď :). Ide o to, že si to konateľ želá, takže ak si to na valnom schvália, možno urobiť predpis 355/648 ? Myslím, že tak ako zamestnanci tak aj majitelia môžu na majetku firmy spôsobiť škodu. Je to asi neštandartné, ale z účtovného hľadiska prípustné, či? len nahlas uvažujem... Ak sa to dá, mám najskôr preúčovať naspať 413/364 a potom započítať s 355 ?
a_je_to
10.11.13,18:54
... možno sa majitelia zľakli hroziacej Ficovej daňovej licencie pre stratové firmy. A chcú sa vyhnúť strate, tak ju radšej zaplatia. Zápis 355/648 určite možno urobiť, zlepší hospodársky výsledok, aj započítať ho s 364, aj neskôr. Ale použitiu 413 by som sa radšej vyhol, nezriaďuje sa na tento účel. Jeho použitie možno chceli kvôli vyhnutiu sa odvodom do ZP, ale neviem posúdiť, či je to dobrý nápad. Možno niekto doplní ....
Ivuchak
11.11.13,10:43
Ďakujem :)
promont maja
11.11.13,11:16
... účet 413 možno použiť na úhradu straty, ale strata ako hospodársky výsledok zatiaľ neexistuje ... ak vznikne, tak až po skončení účtovného obdobia, ktorým je pravdepodobne u vás kalendárny rok ... ( ... termín: náhrada škody potom nepoužijete .. )

http://www.porada.sk/t181716-moznosti-investicie-a-ucet-413-ostatne-kapitalove-fondy.html ... odporúčam si preštudovať články renomovaného právnika a aj ekonóma ...
a_je_to
11.11.13,19:44
jasné ... ale oni nechcú vysporiadať stratu na 429, ale uhradiť pohľadávku z náhrady škody zo 413
Ivuchak
13.11.13,11:10
Ďakujem za link , takže ak som dobre pochopila, resp.nepochopila... obrazne povedané stornovať 413 nie je možné ? Preúčtovať na základe VZ na účet 364, z ktorého vznikol ? Ináč je to nevyplatený zisk r.2008, ten ked bude vyplatený aj tohto roku, podľa toho čo som nasurfovala, nepodlieha zdravotným odvodom.