liskovam
21.03.06,11:36
Pracujem 2 roky v Ceskej rep. ako slobodne povolanie. Platim tu dane, social., zdravot. poistenie. Som povinna podat danove priznanie na Slovensku, kde mam trvale bydlisko?