marki
21.03.06,13:44
Po babke sme so sestrou zdedili byt, ktorý sme minulý rok predali (bolo to cca 2 roky po zdedení). Pozeral som si zákon o dani z príjmov, ale nie je mi celkom jasné či sme oslobodení od platenia dane...

Takže v par. 9 ods. 1 c) sa píše o oslobodení v prípade "ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa". Do kedy sa týchto 5 rokov ráta? Do smrti poručiteľa alebo až do dátumu predaja? Lebo do smrti 5 rokov nebolo, ale do predaja už hej...

Ak by teda neplatilo to oslobodenie, ako je to s výdavkami? Par. 8 ods. 5 b) "pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa §25". Ale v par. 25 som nič o dedení nenašiel... Aká suma sa v tomto prípade použije ako výdavok? Cena bytu uvedená v osvedčení o dedičstve?
Pepa
21.03.06,14:01
Po babke sme so sestrou zdedili byt, ktorý sme minulý rok predali (bolo to cca 2 roky po zdedení). Pozeral som si zákon o dani z príjmov, ale nie je mi celkom jasné či sme oslobodení od platenia dane...

Takže v par. 9 ods. 1 c) sa píše o oslobodení v prípade "ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa". Do kedy sa týchto 5 rokov ráta? Do smrti poručiteľa alebo až do dátumu predaja? Lebo do smrti 5 rokov nebolo, ale do predaja už hej...

Ak by teda neplatilo to oslobodenie, ako je to s výdavkami? Par. 8 ods. 5 b) "pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa §25". Ale v par. 25 som nič o dedení nenašiel... Aká suma sa v tomto prípade použije ako výdavok? Cena bytu uvedená v osvedčení o dedičstve?
Ste dedičmi v priamom rade a doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla 5 rokov /do 5 rokov sa ráta aj doba po ktorú mal poručiteľ byt vo vlastníctve/. Takže: predaj tohto bytu je oslobodený od dane z príjmu
Johanka
21.03.06,14:07
Po babke sme so sestrou zdedili byt, ktorý sme minulý rok predali (bolo to cca 2 roky po zdedení). Pozeral som si zákon o dani z príjmov, ale nie je mi celkom jasné či sme oslobodení od platenia dane...

Takže v par. 9 ods. 1 c) sa píše o oslobodení v prípade "ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa". Do kedy sa týchto 5 rokov ráta? Do smrti poručiteľa alebo až do dátumu predaja? Lebo do smrti 5 rokov nebolo, ale do predaja už hej...

Ak by teda neplatilo to oslobodenie, ako je to s výdavkami? Par. 8 ods. 5 b) "pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa §25". Ale v par. 25 som nič o dedení nenašiel... Aká suma sa v tomto prípade použije ako výdavok? Cena bytu uvedená v osvedčení o dedičstve?

K citácii § 8 ods.5 b/ -toto ustanovenie platí až od 1.1.2006, takže na Váš predaj , ktorý sa uskutočnil v roku 2005 sa nevzťahuje.
YVETTE
18.05.08,15:33
Prosím veľmi súrne. Teta, slobodná, bezdetná zomrela, a byt po nej dedili v roku 2008 jej súrodenci, teda dedenie nie v priamom rade. Súrodenci tento byt predali v roku 2008. Príjem z predaja tohto bytu teda podlieha dani z príjmov. Ďakujem.
Mária.K.
18.05.08,17:42
Prosím veľmi súrne. Teta, slobodná, bezdetná zomrela, a byt po nej dedili v roku 2008 jej súrodenci, teda dedenie nie v priamom rade. Súrodenci tento byt predali v roku 2008. Príjem z predaja tohto bytu teda podlieha dani z príjmov. Ďakujem.

Príjem z predaja bytu zdedeného po súrodencovi v roku 2008 a predaného v roku 2008 by mohol byť od dane oslobodený iba v prípade, ak by predávajúci dedič spĺňal podmienku trvalého pobytu v byte najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom.
Chobot
18.05.08,19:16
Prosím veľmi súrne. Teta, slobodná, bezdetná zomrela, a byt po nej dedili v roku 2008 jej súrodenci, teda dedenie nie v priamom rade. Súrodenci tento byt predali v roku 2008. Príjem z predaja tohto bytu teda podlieha dani z príjmov. Ďakujem.

A aká je otázka? :confused:
YVETTE
19.05.08,10:25
Otázka už nie je žiadna. Keďže sa jedná o dedenie nie v priamom rade, a ani jeden zo súrodencov /dedičov/ nemal v tom byte trvalý pobyt, predaj tohto bytu podlieha dani v zmysle zákona o dani z príjmov. Prajem pekný zvyšok dňa.