Janulko
21.03.06,19:25
Ahoj všetci,

chcel by som sa spýtať na vaše skúsenosti a názor na správne účtovanie: Manželia, každý je samostatnou SZČO, majú rozdelené BSM, manžel ako podnikateľ obstaral si do svojej firmy auto na leasing.
V leasingovej zmluve je odstavec "...leasingový nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu leas.spol. odovzdať predmet leas. do užívania tretej osobe, za tretiu osobu sa pre účely tohto dojednania nepovažujú zamestnanci leas.nájomcu a osoby jemu blízke podľa par.116 Obč.zák...."
Manželka auto nevlastní. V priebehu roku manžel požičia auto manželke, ktorá ako podnikateľka SZČO uskutoční niekoľko ciest pre svoju firmu. Súhlas LS si nežiadal. Chce jej vyfakturovať náklady pripadajúce na jeden deň zo sumy leasingovej splátky, manželka si kúpi sama PHM.
Sú tieto výdavky pre manželku daňovými, bez súhlasu LS môžu manželia účtovať o použití tohto auta obaja bez daňových dopadov?

Ďakujem všetkým za rýchlu odpoveď a hlavne za skúsenosti s DÚ v tomto prípade.
Zita5
21.03.06,19:36
Ahoj všetci,

chcel by som sa spýtať na vaše skúsenosti a názor na správne účtovanie: Manželia, každý je samostatnou SZČO, majú rozdelené BSM, manžel ako podnikateľ obstaral si do svojej firmy auto na leasing.
V leasingovej zmluve je odstavec "...leasingový nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu leas.spol. odovzdať predmet leas. do užívania tretej osobe, za tretiu osobu sa pre účely tohto dojednania nepovažujú zamestnanci leas.nájomcu a osoby jemu blízke podľa par.116 Obč.zák...."
Manželka auto nevlastní. V priebehu roku manžel požičia auto manželke, ktorá ako podnikateľka SZČO uskutoční niekoľko ciest pre svoju firmu. Súhlas LS si nežiadal. Chce jej vyfakturovať náklady pripadajúce na jeden deň zo sumy leasingovej splátky, manželka si kúpi sama PHM.
Sú tieto výdavky pre manželku daňovými, bez súhlasu LS môžu manželia účtovať o použití tohto auta obaja bez daňových dopadov?

Ďakujem všetkým za rýchlu odpoveď a hlavne za skúsenosti s DÚ v tomto prípade.

Síce by nemal dať tretej osobe , ale to je manželka .......môže jej vyfakturovať , že jej poskytol dovoz a odvoz na obchodné jednanie ,dovoz a odvoz materiálu , tovaru a podobne .

PHM nech si uplatní manžel .