vgabka
22.03.06,09:34
Ak je konateľ v s.r.o. zamestnaný na základe pracovnej zmluvy a iný zdaniteľný príjem nemá, musí podávať daňové priznanie, alebo pre s.r.o. je zamestnancom, tak postačuje vykonať ročné zúčtovanie DzP. Na daňovom úrade totiž majiteľke s.r.o. povedali, že daňové priznanie musia podať aj konatelia. Ako to vlastne je?
mysimis
22.03.06,09:53
Pokiľa je konateľ zamestnaný urobíš mu ročné vyúčtovanie a nemusí podávať DP ak naozaj iný príjem nema.
Jenny
08.09.06,13:31
Chcela by som sa opýtať či , konateľ , ktorý je už dôchodca a nemá žiadne príjmy z s.r.o. v ktorej je konateľom,ani žiadne iné, musí podať daňové priznanie za seba ako FO?
ajobs
08.09.06,14:10
Chcela by som sa opýtať či , konateľ , ktorý je už dôchodca a nemá žiadne príjmy z s.r.o. v ktorej je konateľom,ani žiadne iné, musí podať daňové priznanie za seba ako FO?

Ak naozaj nemá iné príjmy okrem dôchodku, nemusí podávať DP.