Susan
06.10.04,12:33
Rada by som sa opytala, kto Vam zhotovuje zapisnicu z VZ o zuctovani vysledku hospodarenia za prislusny rok? Zatial som si uvedenu zapisnicu zhotovovala sama za vsetky firmy. Na ucte 431 je vlastne uctovny vysledok hospodarenia a nie danovy. Je spravne rozhodovat o preuctovani zisku alebo straty z uvedeneho uctu? Nakolko zaklad dane + alebo - je uvedeny na riadku 400 danoveho priznania.
Prosim o Vase nazory:-)) Dakujem
ZuzanaA
06.10.04,13:09
Presne nad týmto som už dávnejšie rozmýšľala a stále som zabudla sa to opýtať. Vo firme nám na 431 vznikol napr. zisk 100 000 (čo je ale iba účtovný), keďže 431 nemôže mať ku dňu uzatvárania účt. kníh zostatok, preučtujem ho na 428. Kde mi potom figuruje nerozdelený zisk min. rokov. Čo s ním? Je to vlastne iba akýsi fiktívny zisk, už som to tiež robila tak, že som z neho preúčtovala niečo na 429. Môžu sa zo 428 tvoriť napr. nejaké fondy? Za viac rokov sa mi na 428 môže nazbierať pekné čísielko, čo mi potom pripadá zavádzajúce...

Prosím poraďte ako to robíte vy?

PS - Susan, Richard nás upozorňoval, aby sme v príspevkoch používali diakritiku kvôli vyhľadávaniu...
Jarka
06.10.04,13:21
Aj mna to zaujíma ale myslím si, že o rozdelení zisku moze rozhodovať len VZ spoločnosti a záleží ako sa ono rozhodne. Len tak preúčtovať sa asi nemôže.
elPi
06.10.04,13:36
Ja by som povedal, že účtovný zisk vykázaný na 431 je reálny výsledok hospodárenia, ktorý je k dispozícii na rozdelenie podľa rozhodnutia VZ.
(Vzor rozhodnutia sa dá nájsť na inom mieste.)

Fiktívnou položkou je vlastne daňový základ, nakoľko ten je oproti účtovnému VH "zdeformovaný" o rôzne pripočítateľné a odpočítateľné položky - viď náplň riadkov 110 až 290 daňového priznania.
A to čo len mimoúčtovne pripočítavam alebo odpočítavam len preto, že mi to prikazuje, resp. umožňuje zákon, nemôže byť predmetom delenia.

Len námatkovo príklad:
HV na riadku 100 DP 50000,- Sk (pred zdanením)
Reprezentačné za daný rok 50000,- Sk (pripočít. položka)
Daňový základ 100000,- Sk
Daň 19000,- Sk
účtovný HV (50000-19000) 31000,- Sk (bude na účte 431)

Takže.
Môžeme si rozdeliť 100000,- alebo len 31000,- ?

Alebo ešte okatejšie:
HV na riadku 100 DP 10000,- Sk (pred zdanením)
Reprezentačné za daný rok 50000,- Sk (pripočít. položka)
Daňový základ 60000,- Sk
Daň 11400,- Sk
účtovný HV (10000-11400) -1400,- Sk (bude na účte 431)

Môžeme si rozdeliť 60000,- alebo nám po úhrade dane nič nezostane (len strata)?
ZuzanaA
06.10.04,14:02
ElPi, a keď mi tento účtovný zisk vznikne napr. takto: prebrala som účtovníctvo od inej účtovníčky, po inventúre účtov som zistila rozdiely, podľa povahy účtov som to preúčtovala buď do nákladov alebo výnosov (čo bola väčšina) neovplyvňujúcich základ dane. Nedalo sa proste prísť na to, kde bola v účtovníctve chyba v ktorej vznikli rozdiely. Takže takto mi vznikol účtovný zisk, ktorý ale v skutočnosti asi by nemal byť.
Možno to mali byť daňové N/V, fakt neviem, takto mi to poradil aj jeden skúsený účtovník.
elPi
06.10.04,14:51
Myslím si, že je jedno kedy nie náklady a výnosy v skutočnosti vznikli, do účtovníctva sa dostanú v tom účtovnom období kedy boli zistené a ovplyvnia účtovný VH v tom roku v ktorom sa to všetko zaúčtovalo. Keď aj boli doterajšie výsledky nesprávne a skreslené, na konci roka bude na účte 431, resp. v kumulácii s účtami 428 a 429 vykázaný taký VH (aj historicky), aký by bol spoločnosťou ku dňu uzávierky dosiahnutý pri správnom účtovaní.
Ak sa ešte doteraz rozdelenie nerobilo a všetko je na účtoch 428 a 429 naakumulované, nič sa nedeje. Po skončení roka si to VZ môže dodatočne dorozdeľovať "jak je libo".
Čo sa týka dodanenia toho novovytvoreného zisku, tak by sa z rozdielov na účtoch nejako možno dalo zisťiť, čoho a akých dokladov sa chybné účtovanie týkalo, a na základe toho aspoň pri niektorých, by sa dalo hádam určiť nejako aj obdobie v ktorom pôvodne tie N a V vznikli a podať dodatočné DP.
Ináč by to ostalo na tento rok (čo by bolo výhodné - máme oproti minulým rokom nižšie sadzby !?!?)
;)
Jirka
06.10.04,16:04
Myslím si, že táto debata je irelevantná, nakoľko spoločnosť si môže rozdeliť vždy len účtovný HV, ktorý je znížený o sumu vypočítanej dane (vyčíslenej mimoúčtovne). Správne to naznačil elPi. Len je zbytočné polemizovať na tým, či si môžem rozdeliť, účtovný, alebo daňový HV nakoľko všetky odpočítateľné a pripočítateľné položky sú normálnym spôsobom účtované a preto sú už samozrejme v účtovnom HV. Ten je len znížený o vypočítanú daň cez účet 591.
Frenči
10.10.04,17:33
Pripájam sa k Jirkovi.

HV existuje len účtovný. HV "daňový" je vlastne len daňový základ. Je to podklad pre ďalší účtovný prípad - daň z príjmov PO.
Účet 431 nesmie mať k 31.12.zostatok - viď zákon o účtovníctve a postupy. Avšak odúčtovať - rozdeliť HV je možné len na základe rozhodnutia VZ (Obchodný zákonník). Mali by sa v prvom rade (ak ide o zisk) tvoriť zákonné fondy (rezervný), potom iné - v zmysle stanov,základateľskej zmluvy alebo iných záväzných dokumentov - alebo rozdeliť medzi spoločníkov a to všetko len na základe rozhodnutia VZ. Nie účtovník je zodpovedný za toto rozdelenie ale najvyšší orgán spoločnosti. Ak ide o stratu, aj o tejto rozhoduje VZ (môže ju napr. dať k náhrade spoločníkom, alebo preniesť do ďalšíeho obdobia, čo je bežnejšie v paxi).
Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že pravidlá, ktoré stanovuje daňový zákon sú a môžu byť úplne iné ako pravidlá účtovné v zmysle zákona o účtovníctve. Jednoducho - účtovanie ide svojou cestou a daň svojou. Preto sa daňový základ vyčísľuje mimo účtovníctva a obvykle je odlišný od rozdielu medzi N a V v účtovníctve.
Myslím, že v tomto prípade je dôležité uvedomiť si veľmi dôležitú zásadu uvedenú v §7 ods.1.) Zákona o účtovníctve. Účtovníctvo musí verne a pravdivo zachytávať a zobrazovať skutočnosti, ktoré v účtovnom období vznikli. Daňový zákon je v tom prípade v inej rovine. Vylučuje, neuznáva, umožňuje, odpočítava.....
KEJKA
15.01.05,18:40
ElPi, a keď mi tento účtovný zisk vznikne napr. takto: prebrala som účtovníctvo od inej účtovníčky, po inventúre účtov som zistila rozdiely, podľa povahy účtov som to preúčtovala buď do nákladov alebo výnosov (čo bola väčšina) neovplyvňujúcich základ dane. Nedalo sa proste prísť na to, kde bola v účtovníctve chyba v ktorej vznikli rozdiely. Takže takto mi vznikol účtovný zisk, ktorý ale v skutočnosti asi by nemal byť.
Možno to mali byť daňové N/V, fakt neviem, takto mi to poradil aj jeden skúsený účtovník.
Pozor na tie preúčtovačky. Aj ja som dávala dohormady takéto účtovníctva po "tiežodborníkoch". Ale rozdiely z inventúr účtov som účtovala do N a V vždy s vedomím, ktorého obdobia sa týkajú. Účtovala som na účty 588 a 688 podľa rokov s vedomím, že ak bude na príslušných analytikách zisk, tak MUSÍM podať dodatočné DPPO. Ak strata, tak MOZEM podať dodatočné DPPO. Samozrejme som sa snažila, aby tie rozdiely boli minimálne a nevznikla mi povinnosť a tiež aby som podnikateľovi zbytočne neurobila neuplatniteľnú stratu. Takže viaceré veci do výnosov som odpísala "na základe inventarizácie účtov" daného obdobia, ale výnosy som zdanila (bol to výnos bežného obdobia).
Podla mňa sa nedá vyčistiť účtovníctvo len tak, že všetko, čo sa mi nepáčí - účtovne zlikvidujem a nevysporiadam daňovo.
KEJKA
15.01.05,18:47
[QUOTE=Susan]Rada by som sa opytala, kto Vam zhotovuje zapisnicu z VZ o zuctovani vysledku hospodarenia za prislusny rok? Zatial som si uvedenu zapisnicu zhotovovala sama za vsetky firmy. Na ucte 431 je vlastne uctovny vysledok hospodarenia a nie danovy.

Vyhotoviť zápisnicu z VZ je vecou vedenia spoločnosti. Žiaľ, mnohí účtovníci márne čakajú na takýto zápis. Takže aby korektne zúčtovali 431, radšej si zápisnicu vyhotovia sami.
Ja nepíšem zápisnicu, ale "Interné oznámenie", kde sa odvolám na VZ a dám príkaz v mene konateľa zúčtovať 431 určitým vhodným spôsobom - dám návrh podľa okolností vo firme. Toto urobím hneď v apríli a mailom pošlem konateľovi. No a potom ho sem-tam upozorním, semtam bombardujem, urgujem aby mi dal to tlačivko doplnené o dátum konania VZ, vlastnoručne podpísaný. Takže zápisnicu si je nútený robiť sám, čo aj tak nerobí. Tento postup je však menej pracný pre účtovníčku..
Najka
30.01.07,16:25
V marci 2006 bola schválená uzávierka za r. 2005 a zisk sa rozdelil na prídel do rezervného fondu vo výške 5%, na úhradu straty a zvyšok na nerozdelený zisk. Keďže za r. 2005 som zistila nejaké chyby podám DDP a tým sa mi zníži zisk. Okrem toho, že tie opravy zaúčtujem na 428 musím opraviť aj prídel do rezervného fondu, alebo to môžem nechať tak, hoci to už nevychádza 5% ale okolo 20%?
liba2
30.01.07,17:41
V marci 2006 bola schválená uzávierka za r. 2005 a zisk sa rozdelil na prídel do rezervného fondu vo výške 5%, na úhradu straty a zvyšok na nerozdelený zisk. Keďže za r. 2005 som zistila nejaké chyby podám DDP a tým sa mi zníži zisk. Okrem toho, že tie opravy zaúčtujem na 428 musím opraviť aj prídel do rezervného fondu, alebo to môžem nechať tak, hoci to už nevychádza 5% ale okolo 20%?Najka, prídel do RF si účtovala na základe zápisnice valného zhromaždenia (ak nie, tak je to chyba), ktoré o tom rozhoduje. Teda teraz keď je nová situácia, musí opäť rozhodnúť VZ. Môže tak urobiť teraz, keď bude schvaľovať UZ za r. 2006.
Najka
31.01.07,06:52
Takže teraz mi valné zhromaždenie schváli účt.záv. za r.2006, znova spraví prídel do rez.fondu vo výške 5%, (keďže nám vychádza zisk a nemáme ho ešte dotvorený) a ten minuloročný prídel už nebudem opravovať. Je to O.K.?
Najka
31.01.07,09:03
Posúvam.....
Najka
31.01.07,10:29
Posúvam....
liba2
31.01.07,15:01
Takže teraz mi valné zhromaždenie schváli účt.záv. za r.2006, znova spraví prídel do rez.fondu vo výške 5%, (keďže nám vychádza zisk a nemáme ho ešte dotvorený) a ten minuloročný prídel už nebudem opravovať. Je to O.K.?
Ja si myslím, že VZ by malo byť informované o opravách roka 2005 a o podaní D_DP.
Akým %-om a do akej výšky sa doplňuje RF vo vašej firme, je uvedené v spoločenskej zmluve a tým sa treba riadiť.
Keďže opravami sa zníži zisk za r. 2005, tak primerane sa môže znížiť aj tvorba RF. Za rok 2006 sa opäť predpokladá dosiahnutie zisku a teda opäť sa bude doplňovať RF.
O tom však rozhoduje VZ. Skonštatuje, že vzhľadom na opravy r.2005 a zníženie zisku sa doplnilo do RF viac ako 5%, preto zo zisku za r.2006 sa síce vypočíta 5%, ale sa zníži o sumu, o ktorú sa v predchádzajúcom roku tvorilo viac. Jednoduchá logika :) . Len všetko musí byť v zápisnici.
Najka, ak ty si len účtovníčka, tak o všetkom len účtuješ = nerozhoduješ a preto nekonaj bez zápisnice VZ.
jenny7
23.04.07,13:16
Chcem sa spýtať: ak nám vyšiel hosp.zisk napr. 36 550,76 Sk - neviem, čo s tými halierami?? Uvázdajú sa v zápisnici, alebo sa to tam musí nejako zaokrúhliť? Bude sa z toho vyplácať spoločníkom, takže by som im tie haliere mohla poslať na účet - bude to tak v poriadku??Možno je to taká banálna otázka, ale radšej sa opýtam, aby som neurobila nejakú blbosť, ďakujem za názory.
jenny7
24.04.07,07:19
Ahojte, prosím,vedel by sa niekto vyjadriť k mojej predošlej otázke??
Paula
24.04.07,07:37
Chcem sa spýtať: ak nám vyšiel hosp.zisk napr. 36 550,76 Sk - neviem, čo s tými halierami?? Uvázdajú sa v zápisnici, alebo sa to tam musí nejako zaokrúhliť? Bude sa z toho vyplácať spoločníkom, takže by som im tie haliere mohla poslať na účet - bude to tak v poriadku??Možno je to taká banálna otázka, ale radšej sa opýtam, aby som neurobila nejakú blbosť, ďakujem za názory.


Nič nezaokrúhľuj. Ak sa rozhodnú, že si podelia aj haliere , budeš účtovať podľa ich rozhodnutia....ale bude to trocha smiešne. Môj názor.
jenny7
24.04.07,08:12
Ok, dík za názor. Ale šéf sa ma bude na to pýtať, či tam môžu byť aj tie haliere, tak aby to bolo v tej zápisnice dobre napísané..preto som sa na to pýtala. Takže podľa teba ich tam môžu kludne uviesť a potom si ich previesť na účet?? RF máme už úplne doplnený, takže tam ich presunúť nemôžem...
Tweety
24.04.07,08:49
Celý čistý zisk uvedieš v zápisnici, ak si haliere nechcete deliť, tak ich šupni na nerozdelený zisk, budú tam na ďalšie rozdelenie v budúcnosti, možno k nim pribudnú aj ďalšie.