inge57
22.03.06,11:26
Ahojte! Prosím Vás máme bankový úver uzavretý na 5 rokov. Začali sme ho čerpať vo februári 2005. Je potrebné účet 461 nejako analyticky rozdeliť na úver splatený do 1 roka a úver nad 1 rok? Ďakujem
KEJKA
22.03.06,19:06
áno treba členiť - uvedené v Postupoch.....
§ 4

Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:
a) členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta umiestnenia majetku; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky, cenné papiere v umorovacom konaní,
b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,
c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,
....
....
g) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok; členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,
inge57
23.03.06,13:26
Ďakujem a ako by malo vyzerať rozčlenie úveru na akých účtoch?
KEJKA
23.03.06,17:18
461.10 - BU dlhodobý
461.11 - BU, zostatková doba do 1 roky
k 31.12. preúčtuješ splátky budúceho obdobia 461.10 / 461.11
V súvahe zostatok 461.11 dáš na riadok Bežné bankové úvery.
inge57
26.03.06,08:45
Čiže si mám zobrať splátkový kalendár a celú sumu, ktorú mám po jednom roku splácania úveru na HIM preúčtovať ako dlhodobý úver? Napr.: úver 3 mil. sk do jedného roka podľa splátkového kalendára splatíme 600 tis. / to bude predstavovať krát. bank. úver/ a suma 2,4 mil. Sk preúčtujem analyticky na dlhodobý bank. úver?
KEJKA
26.03.06,12:22
no... v podstate je to OK, ale predsa od začiatku máš úver na 461-dlhodobý, takže logicky mi to vychádza, že z dlhodobého preúčtuješ tú krátkodobú časť na inu analytiku. Teda splátky 2006.
P.S., ak posielaš ss-ku, pripni aj link na tému, je to pružnejšie.
inge57
26.03.06,12:26
Ďakujem za odpoveď - Mňa to trošku mýli, lebo ja výpis z úverového účtu mám až na konci roka a celý rok účtujem na základe výpisu z bežného účtu cez 261 a až k 31.12.2005 preúčtujem celú 261 001 na účet 461. Ešte raz ďakujem.
inge57
26.03.06,18:08
Ďakujem veľmi pekne ja som len chcela vedieť či tento účet 461 musí na konci roka predstavovať čiastku, ktorú mám ešte zaplatiť alebo na tomto účte evidujem len splátky istiny.
KEJKA
26.03.06,18:21
tak ten uverový účet je evidenčný na odsúhlasenie zostatkov.
Predpis úveru na základe úverovej zmluvy a bankového vypisu bežného účtu si mala zaúčtovať 221/461 celú sumu. Určite si tam mala aj poplatky ap.
a bežné splátky účtovať 461/221. Určite vieš podľa splátkového kalendára, čo je splátka a čo úrok.
Na konci roka si odsúhlasíš stav účtu 461 s výpisom. Netvrdím, že tvoje účtovanie je nesprávne - ten účet 261 je OK, ale celý rok sa ti nepohne 461.

A 461 ako pasívny účet má mať zostatok na strane Dal - postupne splátkami sa bude znižovať.

No a podľa splátkového kalendára si napočítaš povinnosť nasl. obdobia a to preúčtuješ 461/461 medzi 2 AU kvôli výkazom.
Takže to je cele - odpovedala som ti aj ss-kou.
Pekne to uzavri.
inge57
26.03.06,18:24
Lidka ďakujem veľmi pekne. Mne to totiž nedalo a tiež si myslím, že účet 461 by mal vyjadrovať na konci roka výšku úveru, ktorú mám ešte zaplatiť. Ďakujem