ekofin
01.12.13,17:02
Zamestnancovi mala končiť výpoveď 31.3.2013. Nastúpil ale na PN od 28.3.2013 a tým sa jeho výpovedná lehota predĺžila do dňa skončenia PN, ktorú skončil 24.11.2013. Zamestnávateľ krátil dovolenku za čas PN o 4/12. Ide mi hlavne o tie dni. Ako vypočítať nárok na dovolenku. V kolektívnej zmluve máme stanovený že základný nárok sa nám predlžuje o 5 dní, čiže ak by tento zamestnanec robil celý rok mal by nárok na 30 dní dovolenky. K 28.3.2013 vyčerpal tento zamestnanec 7 dní dovolenky. Mala som počítať nárok ako 30/12x10, čo je 25 dní? Potom 1/12 sú 2 dni? alebo x 11 mesiacov, kedy 1/12 by vyšla 2,5, dňa? Od toho nároku sa potom odvíja aj krátenie za PN a potom aj zostatok nevyčerpanej dovolenky, ktorú mu máme preplatiť. Ďakujem vopred za pomoc.
veronikasad
01.12.13,16:05
Odpracoval 60 dní ? Išlo o PN z titulu prac.úrazu ?
Katy a R
01.12.13,16:11
treba pozrieť do KZ - za akých podmienok je tá dodatková dovolenka - predpokladám, že sa posudzuje zvlášť a určite to je v KZ presne definované.
- a asi nebude mať odpracovaných 60 dní? - v tom prípade len dovolenka za odpracované dni .
ekofin
02.12.13,05:29
Mal odpracovaných 62 dní. Takže mu vznikol nárok za rok.
Tweety
02.12.13,06:27
PČ D za KR teda 10/12 krátiš o dni na PN t.j. o 4/12, zostáva mu nárok vo výške 6/12 .Výpočet 30/12x6= 15 DNí. Za predpokladu, že v KZ nemáte dohodnuté, že za DPN sa nárok nekráti.