jaja205
09.12.13,22:00
Zdedila som nehnuteľnosť spolu so svojimi sestrami v pomere 1:3, ktorú prenajímame. Ako postupovať, aby som mohla rozdeliť svoj podiel príjmu (napr.na manžela, dcéru-už dospelú), a tak sa dostať pod hranicu 2300€, po odpočítaní 500€ pod 1867,97€, čím by som nebola povinná podávať DP.
Ďakujem za pomoc
Perqtoon
19.12.13,23:24
Podľa toho čo píšete, tak tomu rozumiem, že ste vlastne tri sestry, ktoré zdedili nehnuteľnosť. Tak potom ak poručitelia nezanechali záveť dedíte rovnakým podielom a to je vlastne pre každú z Vás je jedna tretina. Toto je podstatné, ale aj logické. Musí sa spočítať celkový príjem, ktorý príde za celú nehnuteľnosť (komplet) za celé zdaňovacie obdobie, to je kalendárny rok. Vám pripadne z toho príjmu však len jedna tretina a len tá suma je predmetom z ktorej sa vychádza pri podaní, alebo nepodaní daňového priznania. Ak Vám ako jednotlivej osobe vyjde nad =2300.-€ur (tak tento rok s tým už nespravíte nič, lebo ste mala príjem!!) a chcete tú sumu stlačiť dolu, aby ste nemusela podať daňové priznanie, tak musíte vychádzať zo zmenenej majetkovej podstaty a musíte urobiť majetkový prevod na katastri a Vašu tretinu rozdeliť medzi Vašich členov (domácnosti) teda príbuzných priamej rodiny, manžel. deti. Treba však brať do úvahy, že Vaše sestry majú predkupné právo a nemusia s takým prevodom súhlasiť, respektíve bez súhlasu sestier to môže byť komplikovaný prevod. Ale pozor na také špekulácie, lebo štát sleduje takéto spôsoby obchádzania platenia daní a potom sa môže stať, že zníži hranicu na podanie daňového priznania, ako aj zaplatenie dane. Vy však ak ste mala ten príjem vyšší tak budete musieť podať daňové priznanie, a ak ho podáte čo i len raz, tak už Vás dostanú do svojho systému a potom Vám budú chodiť na kontroly, zároveň kontroly môžu očakávať aj Vaše sestry, lebo daňový úrad vychádza z listu vlastníctva. Ak nájdu u Vás pochybenie, automaticky idú po Vašich sestrách, či sa aj tam vyskytli pochybenia!! Pozor na to, ak nájdu pochybenia, tak Vás dodania, pokutujú a penalizujú. Vy ste mala rozmýšľať už skorej, túto skutočnosť predvídať a keď ste vedela, že nehnuteľnosť pôjde do podnájmu, tak prevod urobiť ešte pred daním nehnuteľnosti do podnájmu!!!
Takýto obdobný prípad som mal aj ja. A z daňového úradu N. Zámky mi prišla kontrola celý spis odstúpili potom do Nitry a tam tím špecialistov a právnikov dva mesiace všetko veľmi podrobne sledoval kontroloval, len preto, aby mi mohli udeliť pokutu. Lenže ja som majetkovú podstatu rozdelil medzi moje deti, ešte pred daním do podnájmu, a z toho sa potom následne pri kontrole vychádzalo. Takéto veci si treba rozmysleť predom a nie "ex post"...
S pozdravom: Perqtoon.
jaja205
12.01.14,22:54
Ďakujem za odpoveď, vedieť skôr to, čo viem teraz, postupovala by som inak. Nespomínam si však, že by som niekedy dala vedieť na DU, že čo vlastne prenajímam. Čiste teoreticky by sa však ešte dalo urobiť ten majetkový prevod, ak by s tým sestry súhlasili? Musela by sa aj dcéra zaregistrovať na DU, ako prenajímateľ? Resp. ak sú prenajímatelia maloleté deti, ako sa potom postupuje?
Dakujem.
Perqtoon
12.01.14,23:54
Pozor, ak prenajímate nehnuteľnosť, tak máte povinnosť podať na daňový úrad registráciu. To znamená že sa musíte zaregistrovať, ak porušíte túto povinnosť, a DÚ to zistí, tak hneď Vám ide z daňového úradu kontrola, pokuta za porušenie, a keď zistia, že z príjmu ste mala platiť daň, (ktorú ste nezaplatila), tak Vám ju vyrúbia dodatočne (dodania) aj s penálmi. Ak túto povinnosť ste si nesplnili aj spoločne so sestrami, tak to platí aj pre nich ( dodanenie pokuta + penále). Ale to sa dá všetko aj šikovne obísť.
Lehota na podanie registrácie je od termínu uzavretia podnájmu do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.(príklad: ak uzavriete nájomnú zmluvu dňa 13.jan2014, tak lehota na splnenie podania registrácie na DÚ je do 28.febr.2014), ale Nájomná zmluva vzniká právnym titulom podľa §-u 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. To znamená, že vy to môžete „obísť“ a povedať, že žiadny podnájom nemáte uzatvorený, a dotyční, ktorí sú v tej nehnuteľnosti sa len pripravujú na podnájom a doteraz nebol žiadny podnájom, lebo k tomu nevznikol právny titul. Nájomnú zmluvu podľa §-u 685 OZ urobíte teraz, s konkrétnym dátumom (čím skôr), tým pádom už nastal právny titul, ktorý odôvodňuje podnájom, lebo to bude uzatvorené podľa uvedeného § a registráciu na daňový úrad urobíte do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, čím si splníte zákonnú povinnosť. Kontrola Vám z DÚ môže prísť, len ak by to nejaká „dobrá duša“ udala, lebo závidiacich ľudí je veľa.
Majetkovú podstatu, prevodom na maloleté deti, alebo inak; si upravíte aj potom dodatočne, ale Vám poradím určitú majetkovú účasť akúkoľvek malú si tam nechajte, lebo budete vlastníkom a vlastník má vždy väčšiu právomoc ako „zákonný zástupca“, lebo sa môže stať, že deti vyrastú, v rodine sa stane čokoľvek, deti už dospelé „zavoňajú peniaze“ a nehnuteľnosť buď prevedú na iných podielových spoluvlastníkov, alebo predajú, ale ak tam budete mať čo i len malú majetkovú účasť tak s prevodom to nebude také jednoduché a o akomkoľvek majetkovom prevode musíte byť informovaná. Teraz idem aj ja robiť majetkový prevod, lebo jedného syna mám už dospelého, končí vysokú školu, a teda už bude mať príjem a z tej jeho nehnuteľnosti by sa platila daň, tak to prevediem tak, aby sa z tej jeho časti daň neplatila. Ak budete niečo potrebovať, (s podnájmami mám veľmi dobré skúsenosti) a viem o všetkých možnostiach čo treba robiť, aby sa celý podnájom neotočil proti Vám a hlavne podnájom ošetriť proti
Perqtoon
12.01.14,23:55
tomu, aby Vám nájomníci nenarobili dlhy!!! To je veľmi dôležité!!!

S pozdravom. Perqtoon.
Perqtoon
14.01.14,23:59
a ešte ti poviem jednu skúsenosť. Od roku 1985 sa profesionálne zaoberám nehnuteľnosťami. Pamätaj si, tam kde je majetok, tam je aj závisť, a všetko zlo,ktoré pochádza na svete je zo závisti. Tak sa na to priprav, aby Ťa to neprekvapilo. Aj proti tomu mám osvedčenú taktiku.
S pozdravom: PERQTOON.
jaja205
16.01.14,18:21
ja vám samozrejme ďakujem za radu, ale nechodím sem každý deň, takže sa prosím nehnevajte, že až teraz. Som na porade nová, a zatiaľ sa tu ťažko orientujem, dlho mi trvá, kým niečo nájdem a aj váš posledný príspevok sa mi nezjavil hneď, ale natrafila som naň náhodou(kliknutím na maličkú šipôčku, ktorú som si skoro ani nevšimla)
S pozdravom Jaja205
kackarinka
09.02.14,21:43
Zdravím, som ďaľšia z tých 3 sestier a chcela by som Vás poprosiť či by ste mi vedeli upresniť ako to je, keď to prepíšem na maloleté deti? budem ich musieť registrovať na DU a potom následne podávať daňové priznanie? a musím im založiť učet kde im tie peniaze budem poukazovať? Ďakujem :)