arnoldmm
10.12.13,09:31
Bratrancovi v roku 2012 daroval jeho brat jednoizbový byt, v darovacej zmluve uviedli hodnotu bytu v sume 4000 Eur (i keď ju uvádzať nemuseli). Darca vlastnil byt viac ako 10 rokov. V tom istom roku bratranec tento byt predal za sumu 4000 Eur, ktorá bola aj uvedená v kúpnej zmluve, ktorá išla na kataster. Následne si v daňovom priznaní za rok 2012 do daňového priznania uviedol ostatný príjem 4000 eur za predaj bytu a zaplatil z neho daň, čo bolo ďalších 760 Eur. Ale podla mňa daň nemal platiť, lebo hoci nespĺňal podmienku oslobodenia tohto príjmu od dane (nevlastnil byt viac ako 5 rokov, resp. v ňom nemal trvalý pobyt aspoň 2 roky), do výdavkov si mohol dať aj pri nadobudnutí bytu darovaním v zmysle zákona o dani z príjmov podľa §25 hodnotu, akú mal byt v čase darovania. Teda by v daňovom priznaní uviedol príjem z predaja bytu 4000 Eur, ale zároveň aj výdavok vo výške hodnoty bytu. Avšak nie je mi jasné, ako sa môže vlastne v takomto prípade určiť hodnota darovaného bytu a v prípade, ak teda zaplatil daň omylom, akým spôsobom si môže v daňovom priznaní za rok 2013 nárokovať jej vrátenie. Neskôr prišla bratrancovi výzva zo Zdravotnej poisťovne, kde ho vyzvali zaplatiť zdravotné poistenie zo sumy 4000 Eur, čo predstavovalo 560 Eur (suma odvodu je podľa mňa vypočítaná nesprávne). On to zaplatil, hoci podla mňa nič nebol povinný platiť.

Je moja úvaha správna a bratranec nemal platiť daň z príjmu ani zdravotné poistenie ?
Kvaka
10.12.13,10:05
Doplň údaj, ako dlho vlastnil darovaný byt bratrancov brat, teda darca? Oprav alebo upresni text o odvodoch, Sociálna poisťovňa nevyzýva na zaplatenie zdravotného poistenia.
arnoldmm
10.12.13,10:23
Text k otázke bol upravený.
marjankaj
10.12.13,10:29
Ktovie aké daňové priznanie podal. :eek:
Daňový úrad by si to predsa sám nevymyslel.
arnoldmm
10.12.13,10:31
Bratranec uviedol ostatný príjem v sume 4000 Eur, z ktorého zaplatil daň, lebo si myslel, že tak to je správne. Ale ja si to nemyslím, a preto sa pýtam, ako to vlastne je. Daňový úrad myslím už neskúma, či bol alebo nebol povinný daň platiť..
marjankaj
10.12.13,10:35
No ak uviedol príjem 4000 a asi neuviedol výdavky. Ak by uviedol výdavky, tak by platil daň z 0 € teda 0 € a zdravotné poistenie by bolo takisto 0€.
Určite si daňové priznanie robil sám, aby ušetril.
arnoldmm
10.12.13,10:40
Výdavky samozrejme neuviedol žiadne, lebo vychádzal z toho, že keď byt nadobudol darovaním, žiadne výdavky nemal. Avšak do výdavkov si mohol dať určite sumu 4000 Eur, tá je nižšia, ako bola hodnota bytu. O vrátenie nesprávne zaplatenej dane môže požiadať akým spôsobom ?
Kvaka
10.12.13,11:48
Výdavkom v daňovom priznaní by bola cena bytu v čase darovania, určená napríklad znaleckým posudkom, ale aj cena, uvedená v darovacej zmluve. Výdavky si mohol v daňovom priznaní uplatniť maximálne do výšky príjmov, teda základ dane z príjmu z predaja bytu by bol nula. V takomto prípade by neplatil ani zdravotné odvody. Ak je to tak, ako si napísal, nech bratranec podá dodatočné daňové priznanie, kde si uvedie správne údaje, daňový úrad mu daň vráti. Na základe dodatočného DP by mu mala vrátiť navyše zaplatené odvody aj ZP.