ivetal
10.12.13,17:39
Je cena za tovar napr. 99,50. Zaokrúhlenie je 0,50. Suma k úhrade je 100,00. Ktorá suma vstupuje do súhrnného výkazu. Myslím, že suma k úhrade, ale nie som si istá.
Tweety
10.12.13,17:39
Suma za tovar.
ivetal
10.12.13,17:49
Ach, naozaj? Lebo mne v programe vstupuje cena k úhrade. Keď si aj predstavím, že pri samozdaňovaní pri nákupe z iného členského štátu tiež počítam dph z celkovej sumy. Kde sa to v zákone spomína? Podľa § 22 základom dane je všetko čo tvorí protihodnotu - chápem to tak, že celá suma k úhrade.