Alena T.
10.12.13,19:54
účtovanie v jednoduchom účtovníctve
spoločnosť J dlhuje na základe riadnych faktúr 12000eur spoločnosti B
spoločnosť B sa so spoločnosťou S dohodla o postúpení pohľadávok, ktoré má spoločnosť B voči spoločnosti J v celkovej hodnote 12000 eur.
spoločnosti J zanikne záväzok voči spoločnosti B v hodnote 12000eur - účtujem cez ID ako VOZD alebo VNZD?
zároveň spoločnosti J vznikne záväzok voči spoločnosti S v hodnote 12000eur, ktorý zaevidujem v knihe záväzkov.
ďalej dlžník spoločnosť J uzavrie s novým dlžníkom spoločnosťou H zmluvu o prevzatí dlhu v celkovej výške 12000eur.
dňom podpísania zmluvy spoločnosť H preberie dlh 12000eur od spoločnosti J a stane sa dlžníkom spoločnosti S
pomôžte sa mi prosím z toho nejak vysomáriť...
už z toho mám hlavu v smútku :-(