kačura
11.12.13,13:45
Dobrý deň, čítal som o odpise pohľadávky, ale ešte som to nikdy nerobil. Poprosím o radu takú konkrétnu, lebo sa z toho neviem vysomáriť. Tak môj základ dane je 0, pretože sa mi nedarí, som v mínuse. Ostalo mi niekoľko pohľadávok, každá vyššia ako 500Eur, spolu nejakých 2800 Eur aj s Dph. Ako to odpíšem? O čo sa mi zvýši ZD? A to mám si v peňažnom denníku zadať nejakým interným dokladom aj úhradu tých pohľadávok? Budem to robiť prvýkrát, tak poprosím niekoho, kto to vie vysvetliť aj pre takých blbších, ako som ja. Ďakujem moc.

Ešte som zabudol, že som platca DPH, účtujem v JU.Ďakujem
Dopĺňam, pohľadávky sú už asi rok po splatnosti, aj viac, je mi z toho nanič, ale zatiaľ asi ešte neukončím podnikanie, aj keď mám 100 chutí s tým praštiť. A ešte poprosím odpoveď na tú otázku, ako to odpíšem v peňažnom denníku, čo zadám nejakú úhradu, nejakým interným dokladom, to mi potom navýši daň z príjmu, aj keď som teda v mínuse. Ako tie pohľadávky zlikvidujem, skôr ako ma z toho natiahne.Ďakujem moc za pomoc.
tictac7
11.12.13,13:51
koľko dní po splatnosti sú jednotlivé pohľadávky?
tictac7
11.12.13,13:53
...teraz som si všimla - JÚ.... takže u Teba odpis pohľadávky na základ dane nebude žiadny.
Mila123
11.12.13,13:55
doplň informácie:
ukončuješ podnikanie? ak áno , dopíš dátum ukončenia
dátum vzniku pohľadávky
a nakukni sa do § 20 ZDP
cservice
11.12.13,14:08
V JU ako FO nemáš žiadne daňové povinnosti, lebo nič si nedostal. V prípade PU by bolo potrebné uhradiť daň z príjmu i DPH, aj keď je to pohľadávka.
Dáša_
11.12.13,14:25
a na základe čoho FO v JU odpíše pohľadávku? Len tak? To asi nebude také jednoduché, veď k pohľadávke si FO uplatnila náklady a tie v daňovom základe už voľakedy mala. Ke´d dám príklad - FO mala daňový základ a tak sa dohodla s ferkom mrkvičkom, že mu predá tehly za 2000€. Ona tie tehly nakúpi, zaplatí, zníži si daňový základ o povedzme 1000€.. Naozaj teraz môže odpísať pohľadávku za 2000€ ?
JankaO
11.12.13,14:37
Treba využiť ustanovenie § 17 odst. 12 písm. b)
Dáša_
11.12.13,21:15
dám rovno citáciu zákona:
"(12) Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 alebo 14, sa
a)
b) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i),"

a v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) sa hovorí o konkurze, úmrtí, reštrukturalizácii, zastavení exekúcie, zastavení konkurzu
písmeno i
i) výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b),
2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 331, 94 eura,
3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 331, 94 eura,


Takže podľa mňa, v JU sa dajú odpísaťpohľadávky mimo konkurzu, úmrtia... iba pohľadvky do menovitej výšky 331,94€, ak celkovo nepresahujú voči jednému dlžníkovi túto hodnotu.

Inak sú podľa mňa pripočitateľnou položkou.

Ale budem veľmi rada, ak ma niekto presvedčí o opaku.
Andyke
11.12.13,23:13
Zadávateľ otázky presne nešpecifikoval, že sa jedná o obyčajné nepremlčané pohľadávky a nie o pohľadávky, ktoré môže odpísať na základe §19 ods. 2 h ZDP. Až dodatočne uviedol túto skutočnosť. Preto prvé odpovede boli také aké boli.
Potrebuje zvýšiť základ dane a preto sa rozhodol , že využije zákonom danú možnosť a odpíše ich v roku 2013.

Postup: Int.dokladom v rámci uzáv.účt.operácií zadáš úhradu pohľadávky 31.12. v knihe vyšlých faktúr a súčasne v peň. denníku dáš tento príjem do ostatných príjmov. (napr.480 Eur pohľadávka, tak 400 do ost.príjmov a DPH 80 do kolónky DPH) Pohľadávka Ti vypadne z evidencie a súčasne tento príjem Ti zvyšuje základ dane.

Podľa mňa máš príliš čerstvé pohľadávky na odpis (prečo ich nevymáhaš?)
kačura
12.12.13,10:18
Zdravím, ja už som sa snažil o vymáhanie, či už formou splátkového kalendára, alebo som sa aj pohrozil súdom,ale reakcie žiadne. No a sú tam aj staršie pohľadávky, a už nemám na to nervy. Takže moc ďakujem za odpovede, hlavne tá posledná od Andyky mi pomohla. Ďakujem ešte raz, ste tu všetci super, že takto pomáhate takým ako som ja.
JankaO
12.12.13,13:00
Len doplním Andyke.. Pohľadávka bude síce daňovo vysporiadaná, no právne stále trvá - nejde o trvalé upustenie od jej vymáhania. Preto by mala byť predmetom inventarizácie majetku a uzávierky.