hippoo01
11.12.13,13:44
Tweety
11.12.13,13:45
Treba to oznámiť správcovi dane.
hippoo01
11.12.13,14:02
je možné ich opätovné vydanie? ak áno, čo treba doložiť?
veronikasad
11.12.13,14:10
Zo sadzobníka správnych poplatkov :

12 vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 144 d/ 6,50 563/2009

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.drsr.sk%2Fdrsr%2Fslovak%2Fdan ovy_subjekt%2Fsadzobnik_poplatkov%2Findex.html&ei=sX-oUu_vAc2jhgf_yICQDg&usg=AFQjCNEOXCuPyxJMTV7vyLuiOnPHMoQL9w&sig2=m7tDNVwmYz7I6OIQmjK1jA&bvm=bv.57799294,d.bGE&cad=rja