Centrum
11.12.13,16:54
Automobil sme obstarali v mesiaci 42013, odkedy ho aj využívame v súvislosti s predmetom podnikania. Vzhľadom na očakávané nižšie tohtoročné výnosy, hľadáme riešenie nevykázať stratu.

Je možné začať odpisovať tento novonadobudnutý majetok aj napriek jeho používaniu ( a s tým súvisiace prevádzkové náklady ) začať odpisovať napr. až od 42014 , čím odbúrame nákladovú položku -odpisy v roku 2013?. Ďakujeme za radu.
Tweety
11.12.13,16:55
Nie, nie je. Netreba zabúdať,, že ide o účtovné odpisy aj daňové. Daňové môžeš prerušiť, ale nie účtovné.
Centrum
11.12.13,17:06
Vďaka, došlo to už aj mne, ešte je možnosť trochu zredukovať náklady ak v odpisovom pláne stanovíme učtovný odpis na dlhšiu dobu - napr. 6 rokov, aj s dopadom na odpočit. a pripoč. sumu k základu dane.