Realtime
12.12.13,11:51
Podľa zákonníka prace §152 ak pracovník odpracoval viac ako 4 hodiny (napr. 4 hodiny aj jednu sekundu) tak zamestnávateľ je mu povinný zabezpečiť stravovanie, napríklad prostredníctvom stravných lístkov. Ale ak zamestnávateľ pošle pracovníka na pracovnú cestu tak nárok na stravný lístok nemá a nárok na stravné s titulu pracovnej cesty ma až od 5 hodín.
Vzniká tu diera. Buď pracovník stravný lístok a ani stravné nedostane, alebo zamestnávateľ mu stravný lístok dá a finančná kontrola mu ich vyhodí z nákladov a s príslušnou pokutou a penále.
Ako postupovať, keď zamestnávateľ chce pracovníkovi stravu legálnym spôsobom zabezpečiť a cestovný príkaz sa zúčtovať musí lebo je na ňom cestovné?
Nelegálne postupy ako zničenie dokladu o pracovnej ceste, alebo natiahnutie pracovnej cesty nad 5 hodín poznám, ale chcem vedieť či existuje aj legálny spôsob.
avalik
12.12.13,13:34
Zákon o CN

§ 5
Stravné

(3) Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie.