mercator
12.12.13,13:31
Dobrý deň,
v roku 2011 firma mala stratu. VZ rozhodlo že strata sa zaúčtuje na účet 429 neuhradená strata minulých rokov. Chcela by som ju uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov, môžem to interným dokladom zaúčtovať 428/429 a zároveň by to bolo uvedené aj vo valnej hromade.Ďakujem
Žabinka
12.12.13,13:40
V podstate správne, len najprv o tom musí rozhodnúť VZ, a na základe zápisnice zaúčtuješ 428/429.
da2012
30.04.14,14:34
Ak uhrádzam stratu min. obd. r.2013 (účet 429) prostredníctvom zisku min. obd. r.2012,2011,2010 (účet 428), tak tým je to vyporiadané, nemýlim sa? Účtovný zápis 428/429 interným dokladom. Lebo som čítala, že ak by sa strata uhrádzala z nevyplatených dividend, vtedy treba odviesť odvody ZP. Ale nevyplatené dividendy sú na účte 364, nie? Takže ak uhrádzam stratu z nerozdeleného zisku min. obd. (428) tam sa neplatia odvody ZP? Ďakujem.