tictac7
12.12.13,15:02
Môžem vykázanú stratu 2011 uhradiť nerozdeleným ziskom dosiahnutým v roku 2002? Samozrejme, že v prípade, ak o tom VZ rozhodne.
----------------
...postupnosť mi nejde do hlavy. Mám zisk - 2002 a starší, ktorý je tam preto, lebo nechcem platiť daň. Za rok 2011 je strata, nechám na neuhradenej strate. Za rok 2012 je zisk. Tento si vyplatím - daň tu nie je (teraz neberiem ohľad na ZP, zaujíma ma len povinnosť zdaňovania). A poviem si, že zisk 2002 použijem na úhradu straty 2011 a 2012 si s kľudným svedomím strčím do vačku.... Neviem, logicky by som to asi tak brala, že stratu uhrádzam až ziskom, ktorý dosiahnem po strate....
Tweety
12.12.13,15:04
Môžeš. Ak je nerozdelený, tak áno. Lebo len dosiahnuť nestačí, môže byť už aj rozdelený a už s tým nič nenarobíš.
JankaO
12.12.13,15:27
Nikde v zákone nie si limitovaná, že stratu môžeš pokryť len ziskom z nasledujúcich období...