monika.a
12.12.13,15:43
Aký uvádzate dátum pri vystavení faktúr za účtovné služby ? Fakturujem každý mesiac po spracovaní DPH. Je správne ak pri faktúre za spracovanie účtovníctva za mesiac január uvediem deň dodania napr. 20.2. tzn. deň, kedy som službu reálne vykonala? Alebo musí byť dátum dodania za január 31.1. bez ohľadu na to, kedy bola služba naozaj zrealizovaná ? Ide o fakturáciu medzi dvoma platiteľmi DPH.
srska
12.12.13,15:45
a ako máš fakturáciu klientom ošetrenú v zmluvách s nimi?
Gabi03
12.12.13,15:46
no prakticky neviem, ale hoci spracovávaš účtovníctvo za január, ty svoje práce vykonávaš vo februári, t.z. tvoje zdaniteľné plnenie by malo byť 20.2. ... môj názor
Tweety
12.12.13,15:48
ÁNo, u Teba je dodanie vo februári, nezáleží na tom, aké obdobie si spracovávala, ale kedy. Dodanie je dôležité.
tictac7
12.12.13,15:50
...tiež tak - kedy dokončím, vtedy vyfakturujem, vtedy dám deň dodania.
monika.a
13.12.13,09:13
ďakujem vám
Adiks
16.12.13,10:17
Fakturuješ každý mesiac rovnakú , v zmluve o vedení účtovníctva dohodnutú čiastku ? Ak áno, nepostupuješ správne, lebo sa jedná o opakované dodanie služby, kedy dátumom dodania je najneskôr posledný deň mesiaca, na ktorý sa platba za opakovane dodanú službu vzťahuje. V prípade spracovania účtovníctva za január 2013 je tak dátum dodania najskôr 1.1.2013 a najneskôr 31.1.2013. Ak fakturuješ každý mesiac inú čiastku v závislosti od počtu účtovných dokladov v danom mesiaci, odpovede Tweety a Gabi03 sú správne.
monika.a
16.12.13,14:42
fakturujem každý mesiac rovnakú sumu podľa zmluvy....takže deň dodania musí byť posledný deň v mesiaci, ktorého sa účtovníctvo týka...bez ohľadu na to, že vlastne moja služba bola zrealizovaná až 20 ty deň nasledujúceho mesiaca ??
monika.a
16.12.13,14:47
Tweety, fakturuješ zrejme tak ako píše Adiks, podľa počtu dokladov a nie rovnakú sumu každý mesiac dohodnutú zmluve?
Adiks
16.12.13,23:48
Áno, je to tak.