tibor1000
12.12.13,16:51
Prosim podnikateľ zaplatí v decembri 2013 poistné za automobil,poistné sa týka aj r.2013 aj r.2014
Mám povinnost rozpočítať toto poistné,a daňový výdavok za r.2013 bude iba poistné týkajúce sa r.2013,a zvyšná časť cez interné doklady zaúčtujem do daňových výdavkov az v r.2014?
Dakujem
Tweety
12.12.13,16:52
Nie ,neúčtuje o ČR. jeho výdavok bude výdavkom roka 2013.
tibor1000
12.12.13,17:35
a keby zaplatil v decembri parkovne na rok 2014-to je vydavok r.2014 ci rovnako? som bol toho nazoru ze takto sa to ma uctovat spravne...
dakujem
Tweety
12.12.13,17:48
takto sa to účtuje v PÚ.
kn-alka
12.12.13,17:51
V jednoduchom účtovníctve účtuješ výdavok v čase jeho úhrady !!!

Časovo sa rozlišuje len nájomné uhradené fyzickej osobe

Zákon o dani z príjmu:
§19
(4) Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, 91) uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

.... ak si dobre pamätám :)
tibor1000
12.12.13,19:32
áááááno to bol prenájom parkovacie miest fyzickej osobe-takze to sme mali dobre DIIK! :-)