Natty
15.12.13,14:29
Poprosím skúsenejších o pomoc pri riešení najsledujúceho problému:
neviem ako správne zaúčtovať úhradu faktúry, ktorá bola vyplatená v hotovosti ešte deň pred jej vystavením na pobočke? Keďže faktúra sa vystavuje v sídle firmy, bola doručená následne so sumou uvedenou podľa zmluvy o prenájme, čiže nie nulová. V deň podpisu zmluvy bolo nájomné uhradené na mieste v hotovosti. Ako teda zaúčtovať úhradu predmetnej faktúry, keď de facto bola uhradená ešte pred jej vystavením a ešte k tomu aj s rozdielom +0,01 € oproti úhrade v hotovosti?! Požiadala som písomne firmu o vyjadrenie, avšak k dnešnému dňu som od nich k tomu nič nedostala. Nechápem, že im to sedí?! Poraďte prosím, čo mám robiť...???
KEJKA
15.12.13,14:34
pre mňa dosť nezrozumiteľne, ty účtuješ prenajímateľa? Podpísala sa zmluva a prevzali sa peniaze v hotovosti - nájomca dostal PPD?
a až potom sa vystavila faktúra? Tá však mala mať dátum vystavenia = dátum podpisu zmluvy, či?
zúčtuj faktúru a potom PPD - tým faktúru vyrovnaj, 1 cent daj do centového vyrovnania.
KEJKA
15.12.13,18:11
fakt, že ide o JU, treba uviesť hned.
Natty
16.12.13,11:01
Takže mi, prosím, poradíš, ako to správne zaúčtovať v JU nájomcu?