Eva Póčová
15.12.13,16:22
ak živnostník pozastaví živnosť na 6 mes. je povinný požiadať DÚ o zrušenie registráciu DPH? je nejaká šanca, že DÚ odmietne žiadosť, alebo dá sa dohodnúť s DÚ aby nezrušil registráciu DPH? živnostník, už viackrát prerušil živnosť na zimné mesiace a na jar pokračoval v podnikaní. Bude dosť komplikovaný preňho ešte počkať na DÚ aby mu vrátili registráciu DPH ak mu vôbec vrátia pretože bude len dobrovoľný platca DPH ak sa nemýlim.
a_je_to
17.12.13,21:34
Nemusíš nič robiť, iba za každé zdaňovacie obdobie nesmieš zabudnúť podať prázdne daňové priznanie, inak dostaneš pokutu za jeho nepodanie. Do priznania vyplníš hlavičku a do kolonky pod názvom daňového úradu ... kde je napísané ... V zdaňovacom období nevznikla žiadna povinnosť, ani odpočet ... dáš X a odovzdáš. Asi si musíš vybaviť aj na to elektronické doručovanie, lebo od nového roku ho na tlačive asi nepodáš.